Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 budeme opět otevírat dvě třídy budoucích prvňáčků.

Přijímací řízení do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 bylo ukončeno. O výsledcích byli zájemci vyrozuměni elektronicky. Děkujeme za zájem a přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů!

Kritéria pro přijímání žáků do 1.tříd najdete ZDE

Pro přijaté prvňáčky připravujeme Den ve škole nanečisto na 12. června 2018. V tento den se budoucí spolužáci setkají ve škole, stráví dopoledne s „opravdovým“ vyučováním, zakončené obědem ve školní jídelně, poznají budoucí kamarády a učitele. Odpoledne proběhne informační schůzka pro rodiče. Program a pozvánku obdrží rodiče emailem.

 

Pro školní rok 2018/2019 budeme opět otevírat jednu 6. třídu. Přijímací řízení do budoucí 6. třídy je dvoukolové a zahrnuje individuální pohovory a skupinové aktivity na společném dni. K individuálním pohovorům budou uchazeči zváni emailem od dubna 2018. Skupinový testovací den proběhne 10. května 2018. Přesnější informace obdrží zájemci v e-mailové pozvánce. Kritéria pro přijímání žáků najdete ZDE

 

Všechny zájemce zveme na Dny otevřených dveří, které budeme pravidelně pořádat. Sledujte termíny Dnů otevřených dveří v sekci Život školy – Akce a události