Vize Magic Hill

Smysluplné vzdělávání v souvislostech, metodami vyžadujícími vlastní aktivitu žáků, v souladu s dovednostmi 21.století a to v přátelském prostředí založeném na respektujícím přístupu.

Vize Magic Hill

Motto : Jde nám o děti

Období předškolního a školního věku je zásadní pro celou budoucnost dětí. Příchod do mateřské školy a později do základní školy je pro děti obdobím očekávání, děti doslova nasávají všechny podněty a informace. Pokud se jim dostává podpory a motivace, jsou zapálené a chtějí se učit. V naší škole a školce nám jde o děti, a proto považujeme přátelský a nedirektivní přístup ke každému jednotlivci za důležitý, neboť jsme přesvědčeni o tom, že výuka může být efektivní jen v prostředí bezpečném, založeném na důvěře a dobrých vztazích.

V naší škole a školce jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení. Jaký postoj si děti ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Při vzdělávání je důležitá  především cesta k získávání poznatků a zejména dovedností. Na ní žák projevuje vlastní iniciativu, překonává překážky, přirozeně chybuje a zažívá úspěch. Cílem vzdělávání v naší škole je rozvíjet jedinečný potenciál každého jednotlivce. Každý žák je pro nás osobnost s různými zájmy, předpoklady, potřebami a talentem. S každým pracujeme tak, aby svůj potenciál rozvíjel, dosahoval svého učebního maxima a získával motivaci k dalšímu učení.

AKTUALITY

AKTUALITY

Gratulujeme všem dětem k úspěšnému zakončení školního roku, oceňujeme všechny, kteří se po celý rok snažili a udělali další velký krok na své cestě školní a předškolní docházkou !

Děkujeme rodičům za podporu a spolupráci a učitelům za velký kus práce, který letos opět odvedli !

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ ZASLOUŽENÉ PRÁZDNINY !

 

Ve škole a školce se opět sejdeme v pondělí 2. září 2019.        

 
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Tereza
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Na Zemi
Pedagogická fakulta
British council
Cambridge English