Vize Magic Hill

Smysluplné vzdělávání v souvislostech, metodami vyžadujícími vlastní aktivitu žáků, v souladu s dovednostmi 21.století a to v přátelském prostředí založeném na respektujícím přístupu.

Vize Magic Hill

Motto : Jde nám o děti

Období předškolního a školního věku je zásadní pro celou budoucnost dětí. Příchod do mateřské školy a později do základní školy je pro děti obdobím očekávání, děti doslova nasávají všechny podněty a informace. Pokud se jim dostává podpory a motivace, jsou zapálené a chtějí se učit. V naší škole a školce nám jde o děti, a proto považujeme přátelský a nedirektivní přístup ke každému jednotlivci za důležitý, neboť jsme přesvědčeni o tom, že výuka může být efektivní jen v prostředí bezpečném, založeném na důvěře a dobrých vztazích.

V naší škole a školce jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení. Jaký postoj si děti ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Při vzdělávání je důležitá  především cesta k získávání poznatků a zejména dovedností. Na ní žák projevuje vlastní iniciativu, překonává překážky, přirozeně chybuje a zažívá úspěch. Cílem vzdělávání v naší škole je rozvíjet jedinečný potenciál každého jednotlivce. Každý žák je pro nás osobnost s různými zájmy, předpoklady, potřebami a talentem. S každým pracujeme tak, aby svůj potenciál rozvíjel, dosahoval svého učebního maxima a získával motivaci k dalšímu učení.

AKTUALITY

 

AKTUALITY ZE ŠKOLY

     
  • Na letní školy vyrážíme i letos. Odjezd všech skupin je v pondělí 24. června podle rozpisu, který obdržíte z kanceláře školy. Čekají nás 4 dny plné dobrodružství na vodě, na kole i pěšky. Zprávy ze škol v přírodě sledujte v sekci Akce/události.
 
  • Vysvědčení dostanou děti v pátek 28. června. Slavnostní den zahájíme společným celoškolním assembly v 8:30 h a po té se děti rozejdou do tříd, kde si z rukou třídních učitelů převezmou závěrečné hodnocení. Konec předpokládáme v 10:00 h. V tento den již není školní jídelna ani družina v provozu.
 

AKTUALITY ZE ŠKOLKY

   
  • Letní školka v přírodě se koná v posledním týdnu června. Informace naleznete v sekci Akce.
 
  • Informujeme rodiče, že vzhledem k nedostatečnému zájmu nebude školka o prázdninách v provozu. Děkujeme za pochopení.
 

 
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Tereza
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Na Zemi
Pedagogická fakulta
British council
Cambridge English