Vize Magic Hill

Smysluplné vzdělávání v souvislostech, metodami vyžadujícími vlastní aktivitu žáků, v souladu s dovednostmi 21.století a to v přátelském prostředí založeném na respektujícím přístupu.

Vize Magic Hill

Jde nám o děti

Období předškolního a školního věku je zásadní pro celou budoucnost dětí. Příchod do mateřské školy a později do základní školy je pro děti obdobím očekávání, děti doslova nasávají všechny podněty a informace. Pokud se jim dostává podpory a motivace, jsou zapálené a chtějí se učit. V naší škole a školce nám jde o děti, a proto považujeme přátelský a nedirektivní přístup ke každému jednotlivci za důležitý, neboť jsme přesvědčeni o tom, že výuka může být efektivní jen v prostředí bezpečném, založeném na důvěře a dobrých vztazích.

V naší škole a školce jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení. Jaký postoj si děti ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby už od útlého věku, považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Při vzdělávání je důležitá  především cesta k získávání poznatků a zejména dovedností. Na ní žák projevuje vlastní iniciativu, překonává překážky, přirozeně chybuje a zažívá úspěch. Cílem vzdělávání v naší škole je dosažení maximálního studijního potenciálu každého jednotlivce, jejich radost a motivace k celoživotnímu učení.

AKTUALITY

 

AKTUALITY ZE ŠKOLY

 
  • Děkujeme všem, kteří nám pomohli při sběru starého papíru. Celkem jsme nasbírali více než 2 tuny a vydělali 4360 Kč, které věnujeme na charitativní účely.
 
  • Na pátek 21. června vyhlašujeme ředitelské volno.
 

AKTUALITY ZE ŠKOLKY

   
  • Letní školka v přírodě se koná v posledním týdnu června. Informace a přihlášky obdržíte ve školce.
 
  • Prosíme rodiče, aby se zapisovali ve školce na docházku během prázdninového provozu.
 

 
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Tereza
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Na Zemi
Pedagogická fakulta
British council
Cambridge English