Magic Hill je ucelená pedagogická soustava

Magic Hill je ucelená pedagogická soustava

Jde nám o děti

Období předškolního a mladšího školního věku je zásadní pro celou budoucnost dětí. Příchod do mateřské školy a později do základní školy je pro děti obdobím očekávání, děti doslova nasávají všechny podněty a informace. Pokud se jim dostává podpory a motivace, jsou zapálené a chtějí se učit. V naší škole a školce nám  jde o děti, a proto považujeme přátelský a nedirektivní přístup ke každému jednotlivci za důležitý, neboť jsme přesvědčeni o tom, že výuka může být efektivní jen v prostředí bezpečném, založeném na důvěře a dobrých vztazích.

V naší škole a školce jsou učitelé pro děti partnery a průvodci na cestě vzdělávání, jejich každodenním cílem není předat maximum informací, ale probudit v dítěti zájem, motivovat je k hledání, zkoumání, přemýšlení, tedy k učení. Jaký postoj si děti v tomto věku ke škole respektive k učení nastaví, ten je bude provázet i v dalším životě. Je nesporné, že i v budoucnu se budou učit, a je potřeba, aby už od útlého věku, považovaly učení za něco, co má smysl, co přináší radost a potěšení, ale také něco, k čemu je potřeba překonávat překážky, k čemu bude potřeba se dopracovat a vytrvat.

Profil předškoláka Magic Hill: V naší mateřské škole prožívají děti čas ryzího dětství, věk bezelstnosti, otevřenosti vůči okolnímu světu, tvořivosti a fantazie. Prostřednictvím hry nabízíme dětem možnosti pro rozvoj fyzický, intelektuální, emocionální i sociální. Hraní si a interakce s jinými dětmi jim poskytuje příležitosti pro budování zkušeností, vztahů, jistotu přijetí a místa, kam patřím.

Profil mladšího školáka Magic Hill : Na 1. stupni otevíráme, poznáváme a rozvíjíme potenciál každého dítěte. Probouzíme jeho zájem bádat v okolním světě,  jehož horizont se zvětšuje s každým dalším ročníkem. Povzbuzujeme ho klást si otázky, kriticky přemýšlet, zdolávat překážky samostatně i v týmu spolužáků a zažívat úspěch.

Profil staršího školáka Magic Hill : Na 2. stupni budujeme a posilujeme kompetence mladého člověka hledat si cestu vlastním životem. Orientujeme ho k odpovědnosti za vlastní učení a rozvoj. Seznamujeme ho s příležitostmi, které mu okolní svět nabízí, a vytváříme mu zázemí aktivně utvářet vlastní budoucnost. Na konci studia v Magic Hill je náš absolvent plně vybaven studijními dovednostmi, životními kompetencemi a zdravou sebejistotou vlastní lidské hodnoty, která mu umožňuje prožívat pocit sebenaplnění a plnohodnotné vztahy s ostatními lidmi.

AKTUALITY

AKTUALITY ZE ŠKOLY

  • Na měsíc březen vyhlašujeme několik celoškolních projektů na podporu čtenářství, kromě pravidelných chvilek "Všeho nech a čti" se škola připojí k celorepublikovému projektu "Čtení pomáhá". Aktuálně jsme již přispěli na charitativní projekty částkou 15 150 Kč.
  • Více informací najdete :

    ZDE

 
  • Nejbližší termín Dne otevřených dveří pro zájemce o 2. stupeň základní školy je 17. duben. V době od 9 h. do 11 h. rádi zájemcům představíme vzdělávací koncepci školy, nabídneme prohlídku prostor i možnost nahlédnout přímo do vyučování.
   

AKTUALITY ZE ŠKOLKY

 
  • S předstihem informujeme o provozu školky v době letních prázdnin: školka bude otevřená celodenně od 9. 7. 2018 do 24. 8. 2018. Další informace k provozu obdržíte ve školce.
  • Přihášky na letní školku v přírodě si vyzvedněte ve školce. Opět v červnu vyrážíme na oblíbené místo do Bedřichova.
           

 
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Microsoft PIL
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Microsoft Innovative Educator Expert
Na Zemi
Pedagogická fakulta
Cambridge English
British council