Proč do Magic Hill

Zájemcům doporučujeme k návštěvě termíny Dnů otevřených dveří, které najdete v sekci Organizace školního roku ZDE

 

Cílem naší školy je nabídnout maximálně individuální přístup k žákům, a to s ohledem na jejich potenciál k dalšímu studiu. Naše know-how jsme vybudovali ve spolupráci s odborníky na vzdělávání z univerzitního prostředí a spolupracujeme také s odborníky z praxe.

Nabízíme vzdělávací systém ověřený více než 14 letou zkušeností školy, podpořený nadprůměrnými výsledky žáků ve srovnávacích testech a 100% úspěšností absolventů při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia. Pro žáky a žákyně, kteří nebudou přecházet v 5. třídě na víceletá gymnázia, škola nabízí navazující studium na 2. stupni základní školy.

Hledáte pro svého budoucího školáka vhodnou školu, zvažujete přestup ze své stávající základní školy a kladete si některé z těchto otázek:

  • Je vzdělávací systém školy opravdu kvalitní, nabízí škola splnitelné cíle? Mohu si její kvalitu ověřit?
  • Bude se škola umět dostatečně věnovat konkrétním potřebám mého dítěte?
  • Bude ve třídě počet dětí, klima i celkový přístup k dětem takový, že mé dítě bude mít výsledky na úrovni svého potenciálu?
  • Bude se mé dítě do školy těšit? Nebude mít strach ze školy, známek nebo učitelů?
  • Je kolektiv dětí a celková atmosféra ve škole taková, že se mé dítě nebude setkávat s nadřazeností ostatních či dokonce šikanou ze strany spolužáků?
  • Je prioritou školy spokojenost dětí, jsou děti vedeny tak, aby se nejen vzdělávaly, ale kultivovaly svou osobnost a rostly v moderní a otevřené osobnosti?
  • Je to škola, která jde neustále dopředu, věnuje se moderním trendům v pedagogice?
  • Je prioritou školy budování dovedností důležitých pro budoucí studium a život, nikoliv jen memorování  poznatků?
  • Nabízí škola také kvalitní druhý stupeň, nebudu mít obavy ponechat dítě na druhém stupni ZŠ?

…. pak se obraťte s důvěrou na naši školu a naše pedagogy.