Školní farma

 

Od jara 2019 provozujeme v blízké obci Otice školní farmu. Na pozemku o rozloze cca 2 ha jsme vybudovali venkovní učebnu, záhony s plodinami, zázemí pro výuku v přírodě, příbytky pro drobná domácí zvířata, která na farmě chováme a pastviny pro ně.

Naší snahou je obohatit vzdělávací koncept o přírodně-poznávací větev, a to s cílem probudit v dětech zájem o přírodu, přinést do školy reálnou zkušenost s tím, jak se zakládá a co obnáší péče o zahradu, jak pěstovat plodiny od semínka až po sklizeň, jaká jsou tradiční domácí zvířata, jak se o ně starat, jaká je v přírodě symbióza a v neposlední řadě vést děti i k praktickým dovednostem, které získají při údržbě zahrady, při péči o rostliny a zvířata. Chceme děti vést k úctě k přírodě a jejím produktům, ale také podporovat pracovní návyky, manuální zručnost, trpělivost a v neposlední řadě i respekt k lidské práci.

 

Farma kromě těchto přínosů nabízí  žákům také příležitost k pobytu a výuce venku, unikátní možnost reálné praktické zkušenosti, poznávání rostlin a živočichů a vzájemných vazeb mezi nimi v místě pro ně přirozeném, nikoliv pouze zprostředkovaně z učebnic či encyklopedií. Žáci se nenaučí potřebné dovednosti pouze v prostorách učebny při sezení v lavicích a sledováním výkladu učitele. Tím jim odpíráme přirozenou touhu po poznávání všemi smysly, omezujeme už tak minimální pobyt venku, který dnešní generace dětí má.* „České děti tráví před obrazovkou televize nebo počítače něco mezi 3,5 a 5 hodinami denně“, říká publikace Děti venku v přírodě: ohrožený druh? autora Petra Daniše (více o publikaci ZDE).

Je prokázáno, že výuka venku má pozitivní dopady na celkovou pozornost žáků, zvyšuje jejich motivaci, učení je pak více baví a dosahuje se výrazně větší efektivity. Takový způsob učení zároveň posiluje pozitivní vztahy ve třídě mezi žáky i učiteli, a má prokazatelně příznivý vliv na zdraví a prevenci nemocí u dětí. Učit venku lze jakékoliv vyučovací předměty, obory či dovednosti. Můžeme počítat, měřit, porovnávat, vyhledávat, analyzovat, číst, psát, kreslit, vyrábět a mnoho dalšího.

Venku se dá učit opravdu cokoliv!