Přihláška ke studiu

Pro registraci k přijímacímu pohovoru/zápisu vyplňte a odešlete přihlášku. V případě dostatečné kapacity respektive v termínu přijímacího řízení Vám bude nabídnut termín k individuálnímu pohovoru. Zájemcům doporučujeme také návštěvu školy v termínech Dnů otevřených dveří.

Jméno dítěte (vyžadováno)

Trvalé bydliště dítěte (vyžadováno)

Místo narození (vyžadováno)

Státní příslušnost (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Rodné číslo dítěte (vyžadováno)

Zdravotní pojišťovna dítěte (vyžadováno)

Adresa ZŠ + aktuálně navštěvovaný ročník ZŠ

Jméno matky (vyžadováno)

Telefon matky (vyžadováno)

Email matky (vyžadováno)

Jméno otce (vyžadováno)

Telefon otce (vyžadováno)

Email otce (vyžadováno)

Vaše zpráva