Přihláška ke studiu

Pro registraci k přijímacímu pohovoru/zápisu vyplňte a odešlete přihlášku. V případě dostatečné kapacity respektive v termínu přijímacího řízení Vám bude nabídnut termín k individuálnímu pohovoru. Zájemcům doporučujeme také návštěvu školy v termínech Dnů otevřených dveří.

Jméno dítěte (vyžadováno)

Trvalé bydliště dítěte (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Místo narození (vyžadováno)

Státní příslušnost (vyžadováno)

Rodné číslo dítěte (vyžadováno)

Zdravotní pojišťovna dítěte (vyžadováno)

Adresa a rok nástupu do MŠ (vyžadováno)

Adresa a rok nástupu do ZŠ + aktuálně navštěvovaný ročník ZŠ.

Jméno matky (vyžadováno)

Telefon matky (vyžadováno)

Email matky (vyžadováno)

Jméno otce (vyžadováno)

Telefon otce (vyžadováno)

Email otce (vyžadováno)

Vaše zpráva