Ceník školného

Školní rok 2017/2018

Základní školné pro 1. až 5. třídu ZŠ Magic Hill pro nově příchozí žáky činí 15 400 Kč měsíčně, to je 154 000 Kč za jeden školní rok.

 

Podmínky :

  • Školné zahrnuje dvojjazyčnou výuku dle vlastního školního vzdělávacího programu ZŠ Magic Hill od 8:30 do 15 hod denně včetně učebnic, pomůcek a učebních materiálů.
  • Školné je splatné ve dvou splátkách vždy k 15.8. (pro nově přijímané žáky do 1.tříd do 20 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí) a k 15.1. aktuálního školního roku ve výši 5ti násobku měsíčního školného. Individuální splátkový kalendář je možný po dohodě se zřizovatelem školy.
  • Sourozencům žáků školy a školky Magic Hill poskytujeme slevu na základním školném ve výši 15%.
  • Při platbě celoročního školného předem do 30. června poskytujeme slevu na předepsaném školném ve výši 5%.

Školní družina

Školní družina je v provozu Pondělí až Čtvrtek od 15:00 do 17:30, v pátek do 16:30 h. Úhrada za pobyt ve školní družině činí: 800 Kč za měsíc.