Ceník školného

Školní rok 2017/2018

Základní školné pro 1. až 5. třídu ZŠ Magic Hill pro nově příchozí žáky činí 15 400 Kč měsíčně, to je 154 000 Kč za jeden školní rok.

 

 

Školní rok 2018/2019

Základní školné pro nově příchozí žáky pro školní rok 2018/2019 činí 15 900 Kč měsíčně, to je 159 000 Kč za jeden školní rok.

 

Podmínky :

  • Školné zahrnuje dvojjazyčnou výuku dle vlastního školního vzdělávacího programu ZŠ Magic Hill od 8:30 do 15:00 hod včetně učebnic, pomůcek a učebních materiálů.
  • Školné je splatné ve dvou splátkách vždy k 15.8. (pro nově přijímané žáky do 1.tříd a 6. tříd do 20 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí) a k 15.1. aktuálního školního roku ve výši 5ti násobku měsíčního školného. Individuální splátkový kalendář je možný po dohodě se zřizovatelem školy.
  • Sourozencům žáků školy a školky Magic Hill poskytujeme slevu na základním školném ve výši 15%.
  • Při platbě celoročního školného předem do 30. června poskytujeme slevu na předepsaném školném ve výši 5%.

Školní družina

Školní družina je v provozu Pondělí až Čtvrtek od 15:00 do 17:30, v pátek do 16:30 h. Úhrada za pobyt ve školní družině činí: 800 Kč za měsíc.