Pedagogický sbor

renata_bahenska

Mgr. Renata Bahenská

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „ Neučíme se pro školu, ale pro život.“ více…

Renata vystudovala Jihočeskou univerzitu obor 1. stupeň s anglickým jazykem. Poté pracovala 5 let na státních školách v Praze. V roce 2011 se stala součástí týmu základní školy Magic Hill. Její praxe zde byla přerušena mateřskou dovolenou. Má čtyřletou dceru.
V rámci studia na univerzitě získala certifikát ze speciální pedagogiky. Má bohaté zkušenosti z práce s dětmi, které potřebují dopomoc. Účastnila se kurzu RWCT, který ji obohatil zkušenostmi jak pracovat formou kritického myšlení. Projektem Čtenářských dílen a organizací Čtenářských klubů podporuje v dětech čtenářství. Ve volném čase se Renata věnuje cestování, vaření, četbě knih, hře na klavír, sledování filmů, turistice a péči o svou dceru.

anna bártováMgr. Anna Bártová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Buď připraven/a a ptej se.“více…

V roce 2015 absolvovala Pedagogickou fakultu UK – učitelství pro 1. stupeň. Při studiu byla lektorkou letních táborů ve Westernovém městečku Šiklův mlýn. Navázala spolupráci s agenturou Kroužky. Pedagogickou praxi absolvovala na naší škole. V září 2015 odjela do Anglie, kde strávila rok a půl coby au-pair a dále pracovala jako učitelka-dobrovolnice na Highfield a Brookham Scholl, Liphook.
Anna je také vedoucí Skautu a ve svém volném čase se ráda věnuje cestování, hudbě, literatuře, běhu, józe a seberozvoji. Je absolventkou semináře Jak rozvíjet potenciál každého žáka.

barbora_beharovaMgr. Barbora Beharová

třídní učitelka 1. stupně, zástupkyně ředitele
Motto: „Děti jsou naším obrazem, buďme tolerantní, láskyplní a důslední.“více…

Barbora Beharová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Pracovala 3 roky na státní základní škole jako učitelka na 1. i 2. stupni a také jako učitelka angličtiny.  V Magic Hill působí od roku 2009 jako zástupkyně ředitele a učitelka nižšího prvního stupně. Bára má také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středisku rané péče a v předškolní třídě pro děti s kombinovaným postižením. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů např. Kritického myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Začít spolu, Respektovat a být respektován, Kurzu pro spolupráci pedagoga a asistenta, Kurzu na supervizi a hodnoceení práce pedagogů. Bára má dvě děti  studující na víceletém gymnáziu.

Carla BotsisCarla Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Through love and laughter, we learn“více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Sociologie, absolvovala také výměnný studijní program na University of Limerick v Irsku. Ve své profesní praxi působila jako učitelka anglického jazyka na mezinárodní škole v Koreji a dále jako učitelka pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami e věku 12-17 let v LA, USA. Carla má také praxi z dobrovolnické činnosti – pracovala v centrech pro autisty, v dětských domovech, organizovala sportovní akce pro nemocné AIDS. V naší škole bude vyučovat anglický jazyk v 5. třídě a na 2.stupni ZŠ.

laura_botsisLaura Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klub
Motto: „Making learning fun, personal and academically relevant.“
více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Psychologie a pedagogika. Je rovněž absolventkou specializovaného rozšiřujícího studia v oboru Elementary Education na American International College a Science Education na Worcester State University, kde studovala v letech 2013-2015. Od roku 2005 působí jako učitelka na základních školách a ve volnočasových programech. Vyučovala 5 let na Worcester Public Schools, Massachusetts předměty social studies a ESL (English as a second language); v této škole se vzdělávají také děti, které se do USA přistěhovaly a s výukou angličtiny začínají.

daniela_duskovaMgr. Daniela Dušková

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Hudba povznáší všechny povahy k ideální kráse.“ více…

Je absolventkou magisterského studijního oboru německý jazyk – hudební výchova pro II. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě. Následně si rozšířila kvalifikaci studiem Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté učila na základní škole T.G.M. v Jihlavě, odkud pochází. Čtyři roky žila se svým manželem v Chicagu, kde hlídala děti a vyučovala hru na klavír. V Magic Hill pracovala nejprve 2 roky jako učitelka v mateřské škole, později jako třídní učitelka na ZŠ Magic Hill. Daniela je absolventkou řady seminářů zaměřených na Literaturu pro děti, práci v komunitním kruhu, kurzu Kritického myšlení a výuky matematiky metodou prof. Hejného. Mezi její zájmy patří hudba, četba a cestování. Je vdaná a má 10 letého syna.

melissa_gengerMelissa Genger

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Every child sees things differently, my goal is to help them find the right lens through which to understand the world.“ více…

Melisa absolvovala bakalářské stadium se specializací na španělštinu a umění na Washington and Jefferson College v Pennsylvanii, následně obhájila magisterský učitelský titul v oboru Early Childhood Education na National-Louis University v Chicagu. Její pedagogická praxe zahrnuje práci s dětmi od 3 do 10 let. Nejprve pracovala jako dobrovolnice ve školce, potom tři roky jako učitelka v předškolní a druhé třídě v Lake Forest Country Day School. Do Prahy se přestěhovala v roce 2014 – první rok působila v MŠ Magic Hill a nyní pokračuje v naší základní škole. Jelikož se sama učila celý život cizí jazyk, využívá této zkušenosti ve své každodenní práci s dětmi.

Jason HelmerJason Helmer

učitel anglického jazyka
Motto: „It’s important to teach students to see the potential for greatness in themselves.“více…

Jason je absolventem Emporia State University v oboru hudební vzdělávání a žurnalistika. Má dlouholetou praxi jako učitel anglického jazyka, od roku 1995 pracoval jako asistent učitele ve speciálním předškolním zařízení v USA, dále 2 roky působil jako odborný učitel anglické literatury a čtení na základní škole v USA.
Od roku 2013 působil v Praze v Institutu jazykového vzdělávání jako učitel, podílel se na tvorbě vzdělávacích koncepcí, testovacích metod, vedl týmy učitelů anglického jazyka. V Magic Hill působí od roku 2017.

alena_jetmarovaAlena Jetmarová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.“více…

Alena pracovala zprvu jako učitelka v mateřské škole Magic Hill (8 let), následně jako asistentka pedagoga ve 3. a 6. třídě. Původem je Alena dětská zdravotní sestra, vystudovala vyšší odbornou školu v Praze. Následně si rozšířila profesní záběr v ročním kurzu pro asistenty pedagoga. Nyní je zapsána ke studiu učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze. Kromě toho absolvovala některé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, např. Respektovat a být respektován, kurzy s výtvarnou tematikou a k problematice vztahů ve třídě. Pravidelně jezdí s dětmi na letní tábory, pracovala jako vedoucí ve Skautu.

Mgr. Anežka KrálováMgr. Anežka Králová

učitelka češtiny a individuálních projektů, třídní učitelka 6. třídy
Motto: „Try to leave this world a little better than you found it.více…

Je absolventkou bakalářského studijního programu Pedagogika na Filozofické fakultě UK. V příštím roce ukončí magisterské studium odborných předmětů Pedagogika – Základy společenských věd a Management vzdělávání na Pedagogické fakultě UK v Praze. Půl roku strávila ve Finsku na studijním pobytu Erasmus. Anežka má certifikáty z pokročilých kurzů typologie osobnosti (MBTI), Respektovat a být respektován, Effective Classroom Interactions a další. V letech 2011-14 působila jako autorka vzdělávacích aktivit a lektorka kurzů ve společnosti SCIO a dlouhodobě vede skautský oddíl v Kolíně.

barbara_ann_lottBarbara Ann Lott

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Striving to create a classroom community with a love and passion for learning.“více…

Barbara vystudovala bakalářský program Elementary Education s profilací na Early Childhood Education. Je také držitelkou certifikátu TEFL, který ji kvalifikuje k výuce angličtiny jako druhého jazyka. Mnohaletou učitelskou praxi získala za svého působení na primárních školách v USA a též jako dobrovolnice-lektorka angličtiny pro cizince. Do Prahy se přestěhovala v roce 2012 a poskytovala soukromé lekce angličtiny pro děti i dospělé. K týmu Magic Hill se připojila v září 2015. Je také absolventkou řady seminářů : Young Learners Workshop, Strategies for Encouraging Reading in Young Children.

Erinn LowErinn Low

učitelka angličtiny a individuálních lekcí více…

Erinn pochází z Toronta, absolvovala York State University v Kanadě a program Early Childhood Education, dale je držitelkou certifikátu TEFL. Pracovala vice než 10 let jako učitelka a vychovatelka v předškolních zařízeních a školách na Taivanu a v posledních 5 letech v Holandsku. Má zkušenosti s výukou děti od 3 do 12 let věku.

svatopluk_maresSvatopluk Mareš

třídní učitel 1. stupně, učitel dějepisu na 2.stupni ZŠ
Motto: „Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“více…

Svatopluk Mareš přišel do Magic Hill s dlouholetou praxí učitele a lektora. Od roku 1990 působil na 1. i 2. stupni základní školy. Vedle standardních vyučovacích předmětů se postupně profiloval v oblasti osobnostní a sociální výchovy, dramatické výchovy, mediální a výtvarné výchovy. Je autorem a spoluautorem několika publikací zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti, klíčových kompetencí a osobnostního rozvoje žáků. Angažoval se v řadě pedagogických projektů, absolvoval široké spektrum kurzů dalšího vzdělávání s důrazem na rozvoj kritického myšlení žáků a komunikačních dovedností. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Alena MiklováMgr. Alena Miklová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Mnohému jsem se naučila od svých učitelů, ještě více od svých vlastních dětí a nejvíce od svých žáků.“více…

Alena je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství pro 1. stupeň. Ve své téměř dvacetileté praxi vyučovala jak na státních ZŠ, tak i ve škole alternativní. Profesně se navíc věnuje speciální pedagogice, práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, zabývá se muzikoterapií, je absolventkou mnoha kurzů a odborných seminářů jako Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Montessori seminářů Aha matematika a Číst a psát, rozumět a dále kurzu Matematika profesora Hejného, Comenia script.

Gabriela NechutnáGabriela Nechutná

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“více…

Studuje v posledním ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu – je instruktorkou lyžování, cvičitelkou plavání II. třídy, zdravotnicí zotavovacích akcí. Jeden semestr studovala ve Finsku. Má za sebou roční působení v MŠ Landie a pedagogickou praxi v Magic Hill. Absolvovala několik seminářů pro učitele, např. Kritické myšlení. Aktivně se věnuje hudbě, hraje na několik hudebních nástrojů (klavír, příčná flétna), vyučuje hudební teorii na letním soustředění Kühnova dětského sboru. Působí ve volnočasovém spolku Vesmír Říčany.

melanie_radaMelanie Rada

učitelka angličtiny, Head English teacher
Motto: „Trick people into learning through fun.“více…

Mel se narodila ve Venezuele, má kanadské a nyní i české občanství. Hovoří plynně anglicky, španělsky a francouzsky. Pedagogické vzdělání získala na univerzitě v Quebecu se specializací na historii moderního umění a filozofii. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. V České republice je od roku 2005, kdy pracovala zprvu jako lektorka pro různé jazykové školy, později jako učitelka na English College in Prague, International Montessori School of Prague a od roku 2013 v Magic Hill. V naší škole zastává funkci Head English teacher – vedoucí oddělení anglického jazyka. Melanie se vedle učitelství cizích jazyků profiluje na výtvarnou a dramatickou výchovu (drama/theatre), působí jako umělecká vedoucí mezinárodního divadelního sboru Akanda a dále praktikovala v divadlech Komedie, Na Zábradlí a Minor a na FAMU v Praze. Absolvovala semináře jako Alternative Ways for learning Vocabulary, Motivating Advanced Learners, Respect is a Two-Way Street.

Nathaniel RehaNathaniel Reha

učitel angličtiny a lektor odpoledního klubu
Motto: „Children see magic because they look for it.“více…

Nathan je absolventem San Jose State University, a Pedagogického oboru na California State University. Nathan má zkušenosti s výukou dětí předškolního věku, od roku 2013 působí v Praze v předškolních zařízeních a vedl rovněž prázdninové jazykové školy pro děti školního věku. K jeho specializaci patří také IT ve výuce a moderní technologie.

leona_schneiderovaLeona Schneiderová

asistentka pedagoga, vychovatelka v družině
Motto: „Nikdy neříkej nikdy…“více…

Leona nejdříve vystudovala střední ekonomickou školu, poté vychovala 4 děti. Dvě dcery, nyní ve věku 25 a 22 let, a dva syny, 16 a 15 let. Ti nejprve navštěvovali školku a potom také školu Magic Hill. Následně Leona pracovala jako au-pair předškolních dětí (5 let). Leona je absolventka odborného kurzu pro asistenty pedagoga.
Leona má ráda sport, vaření, zahradničení, četbu a turistiku.

RNDr. Kamila Šimková BroulováRNDr. Kamila Šimková Broulová

učitelka zeměpisu na 2. stupni ZŠ
Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“více…

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK Praha, oboru „odborná geografie – fyzická geografie a geoekologie“ a doplňujícího studia pedagogiky na UJEP Ústí nad Labem, španělštinu studovala na Instituto Cervantes Praga. Pedagogické práci se věnuje více než deset let, vyučovala na státních i soukromých školách včetně ZŠ Magic Hill. V současné době působí jako profesorka zeměpisu a španělštiny na osmiletém gymnáziu a pravidelně přednáší na PřF UK. Kromě pedagogické praxe velkou část profesní kariéry pracovala jako novinářka-cestovatelka a dokumentaristka, zúčastnila se několika významných geografických expedic. Vedle řady reportáží pro nejrůznější média je spoluautorkou scénářů dokumentárních filmů České televize a dvou knižních publikací.

Bc. Otakar VáclavíkBc. Otakar Václavík

Učitel matematiky, fyziky, třídní učitel v 7.třídě
Motto: „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“ více…

Otakar vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor učitelství odborných předmětů. V současnosti si dále doplňuje kvalifikaci na Masarykově univerzitě. Má zkušenosti z oblasti výuky matematiky a fyziky na 2.stupni ZŠ, kde tyto předměty vyučuje již od roku 2006. Působil také na 1.stupni ZŠ a jako učitel dramatické výchovy a osobnostní výchovy. Spolupracoval se společností KONIKLEC jako koordinátor enviromentální výchovy na ZŠ. Mezi jeho koníčky patří příroda, cestování.

jan_vodaPhDr. Jan Voda, Ph.D.

ředitel školy
Motto: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života a po ní opatrně vykračoval.“ více…

Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Dále zde studoval rozšiřující studium všeobecně vzdělávacích předmětů – český jazyk a literatura pro 2. stupeň a střední školy. Pokračoval rigorózní a doktorskou zkouškou v oboru pedagogika. Na vysoké škole nyní vyučuje teorii výchovy, školský management, vede studentské praxe. Absolvoval řadu zahraničních stáží, o kterých publikoval ve vědeckých časopisech. Ve své pedagogické práci se mj. soustředí na rozvoj tzv. dovedností pro 21. století, metodu P4C – filozofie pro děti, osobnostní a sociální výchovu.
Jan Voda působí 15 let ve funkci ředitele školy, z toho 12 let na ZŠ Magic Hill.
K jeho osobnímu přesvědčení patří smysluplné, konstruktivistické učení, individualizace výuky, problémové vyučování a sepětí školy a praxe. Je absolventem mnoha seminářů a účastníkem odborných konferencí : Management for a Competitive Edge, Microsoft Global Forum, Letní škola moderních učitelů, Inovace výuky, Systemic Leadership. Je rovněž držitelem ocenění Microsoft Innovative Educator. Má dvě školou povinné děti, které navštěvují ZŠ MAgic Hill.

helena_vodovaMgr. Helena Vodová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Výchova: když dáš někomu život, dej mu i návod k použití.“ více…

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a učitelství pro 1. st ZŠ. Po ukončení studií pracovala jako učitelka 1.-5. třídy, lektorka hry na flétnu a výtvarné výchovy. Při mateřské dovolené pracovala s malými dětmi v Mateřském centru. Helena rozšířila svou aprobaci o certifikaci Preventista řečové výchovy – logopedický asistent. Dále má za sebou např. kurzy Kritického myšlení, Respektovat a být respektován, školení matematiky Prof. Hejného, roční kurs na PF UK Netradiční přístupy výuky na 1. st. ZŠ či např. program Začít spolu a Projekt  badatelsky orientovaného vyučování. Helena má dvě děti, obě navštěvují ZŠ Magic Hill.

Kathryn Wilkins

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu

Motto: „“One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.”   více…

Kathryn je absolventkou University of North Carolina v Grensboro, USA. Svou pedagogickou kariéru zahájila již v roce 2005, kdy získala Trinity TEFL certification. Po té pracovala více než 2 roky jako učitelka AJ ve Francii, Itálii a více než rok jako učitelka AJ v mateřské škole v Japonsku. Od roku 2012 působí v Praze jako učitelka AJ pro jazykové školy a průvodce pro turisty.

recruitment_banner