Pedagogický sbor

renata_bahenska

Mgr. Renata Bahenská

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „ Neučíme se pro školu, ale pro život.“ více…

Renata vystudovala Jihočeskou univerzitu obor 1. stupeň s anglickým jazykem. Poté pracovala 5 let na státních školách v Praze. V roce 2011 se stala součástí týmu základní školy Magic Hill. Její praxe zde byla přerušena mateřskou dovolenou. Má dvouletou dceru.
V rámci studia na univerzitě získala certifikát ze speciální pedagogiky. Má bohaté zkušenosti z práce s dětmi, které potřebují dopomoc. Účastnila se kurzu RWCT, který ji obohatil zkušenostmi jak pracovat formou kritického myšlení. Projektem Čtenářských dílen podporuje v dětech čtenářství. Ve volném čase se Renata věnuje cestování, vaření, četbě knih, hře na klavír, sledování filmů, turistice a péči o svou dceru.

barbora_beharovaMgr. Barbora Beharová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Děti jsou naším obrazem, buďme tolerantní, láskyplní a důslední.“více…

Barbora Beharová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Pracovala 3 roky na státní základní škole jako učitelka na 1. i 2. stupni a také jako učitelka angličtiny.  V Magic Hill působí od roku 2009 jako zástupkyně ředitele a učitelka zejména nižšího prvního stupně. Bára má také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středisku rané péče a v předškolní třídě pro děti s kombinovaným postižením. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů např. Kritického myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Začít spolu, Respektovat a být respektován.

Carla BotsisCarla Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Sociologie, absolvovala také výměnný studijní program na University of Limerick v Irsku. Ve své profesní praxi působila jako učitelka anglického jazyka na mezinárodní škole v Koreji a dále jako učitelka pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami e věku 12-17 let v LA, USA. Carla má také praxi z dobrovolnické činnosti – pracovala v centrech pro autisty, v dětských domovech, organizovala sportovní akce pro nemocné AIDS.

laura_botsisLaura Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klub
Motto: „Making learning fun, personal and academically relevant.“
více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Psychologie a pedagogika. Je rovněž absolventkou specializovaného rozšiřujícího studia v oboru Elementary Education na American International College a Science Education na Worcester State University, kde studovala v letech 2013-2015. Od roku 2005 působí jako učitelka na základních školách a ve volnočasových programech. Vyučovala 5 let na Worcester Public Schools, Massachusetts předměty social studies a ESL (English as a second language); v této škole se vzdělávají také děti, které se do USA přistěhovaly a s výukou angličtiny začínají.

daniela_duskovaMgr. Daniela Dušková

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Hudba povznáší všechny povahy k ideální kráse.“ více…

Je absolventkou magisterského studijního oboru německý jazyk – hudební výchova pro II. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě. Následně si rozšířila kvalifikaci studiem Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté učila na základní škole T.G.M. v Jihlavě, odkud pochází. Čtyři roky žila se svým manželem v Chicagu, kde hlídala děti a vyučovala hru na klavír. V Magic Hill pracovala nejprve 2 roky jako učitelka v mateřské škole, později jako třídní učitelka vyšších ročníků na ZŠ Magic Hill – k úspěšnému ukončení pátého ročníku odvedla již dvě třídy. Mezi její zájmy patří hudba, četba a cestování. Je vdaná a má 8 letého syna.

Stephanie GaskinStephanie Gaskin

lektorka odpoledního jazykového klubu a učitelka individuálních lekcí AJ
Motto: „Non mollare mai, vai sempre avanti (Nikdy se nevzdávej a vždy hleď dopředu).“ více…

Stephanie získala bakalářský titul na Bloomfield College v New Jersey v oboru filosofie. Později si doplnila TESOL certifikát na John’s University, New York. Svou pedagogickou kariéru zahájila v Uijeongbu, v Jižní Korei, kde působila 3 roky, po té pokračovala s výukou AJ v ruské Samaře a poslední 2 roky vyučovala v česko-anglické mateřské škole v Praze. Stefanie po dobu své praxe získala zkušenosti z výuky dětí od předškolního věku až po střední školu. Stephanie studuje cizí jazyky, baví ji cestování, vaření. Ve výuce se snaží o nedirektivní přístup, její filosofií je, že jazyk děti nejlépe zvládnou prostřednictvím různých aktivit jako je hra, výtvarné činnosti, hudba.

melissa_gengerMelissa Genger

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Every child sees things differently, my goal is to help them find the right lens through which to understand the world.“ více…

Melisa absolvovala bakalářské stadium se specializací na španělštinu a umění na Washington and Jefferson College v Pennsylvanii, následně obhájila magisterský učitelský titul v oboru Early Childhood Education na National-Louis University v Chicagu. Její pedagogická praxe zahrnuje práci s dětmi od 3 do 10 let. Nejprve pracovala jako dobrovolnice ve školce, potom tři roky jako učitelka v předškolní a druhé třídě v Lake Forest Country Day School. Do Prahy se přestěhovala v roce 2014 – první rok působila v MŠ Magic Hill a nyní pokračuje v naší základní škole. Jelikož se sama učila celý život cizí jazyk, využívá této zkušenosti ve své každodenní práci s dětmi.

irena_havlickovaMgr. Irena Havlíčková

třídní učitelka 1.stupně
Motto: „Je úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost.“více…

Irena vystudovala učitelství pro 1. stupeň se specializací na německý jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Další zkušenosti získala v rámci zahraničních pobytů a kurzů, např. půl roku au-pair v Německu, letní akademie „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis“, dobrovolnická asistence při výuce předmětu čeština jako cizí jazyk, působení v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci jako lektorka tanečních kurzů pro děti. Řady vyučujících v Magic Hill rozšíří v září 2016.

Jason HelmerJason Helmer

učitel anglického jazyka
Motto: „It’s important to teach students to see the potential for greatness in themselves.“více…

Jason je absolventem Emporia State University v oboru hudební vzdělávání a žurnalistika. Má dlouholetou praxi jako učitel anglického jazyka, od roku 1995 pracoval jako asistent učitele ve speciálním předškolním zařízení v USA, dále 2 roky působil jako odborný učitel anglické literatury a čtení na základní škole v USA.
Od roku 2013 působí v Praze v Institutu jazykového vzdělávání jako učitel, podílí se na tvorbě vzdělávacích koncepcí, testovacích metod, vede týmy učitelů anglického jazyka.

alena_jetmarovaAlena Jetmarová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.“více…

Alena pracovala zprvu jako učitelka v mateřské škole Magic Hill (8 let), následně jako asistentka pedagoga ve 3. třídě (1 rok). Původem je Alena dětská zdravotní sestra, vystudovala vyšší odbornou školu v Praze. Následně si rozšířila profesní záběr v ročním kurzu pro asistenty pedagoga. Nyní je zapsána ke studiu učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze. Kromě toho absolvovala některé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, např. Respektovat a být respektován, kurzy s výtvarnou tematikou a k problematice vztahů ve třídě. Pravidelně jezdí s dětmi na letní tábory, pracovala jako vedoucí ve Skautu.

Mgr. Anežka KrálováMgr. Anežka Králová

učitelka češtiny a individuálních projektů, třídní učitelka 6. třídy
Motto: „Try to leave this world a little better than you found it.více…

Je absolventkou bakalářského studijního programu Pedagogika na Filozofické fakultě UK. V příštím roce ukončí magisterské studium odborných předmětů Pedagogika – Základy společenských věd a Management vzdělávání na Pedagogické fakultě UK v Praze. Půl roku strávila ve Finsku na studijním pobytu Erasmus. Anežka má certifikáty z pokročilých kurzů typologie osobnosti (MBTI), Respektovat a být respektován, Effective Classroom Interactions a další. V letech 2011-14 působila jako autorka vzdělávacích aktivit a lektorka kurzů ve společnosti SCIO a dlouhodobě vede skautský oddíl v Kolíně.

barbara_ann_lottBarbara Ann Lott

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Striving to create a classroom community with a love and passion for learning.“více…

Barbara vystudovala bakalářský program Elementary Education s profilací na Early Childhood Education. Je také držitelkou certifikátu TEFL, který ji kvalifikuje k výuce angličtiny jako druhého jazyka. Mnohaletou učitelskou praxi získala za svého působení na primárních školách v USA a též jako dobrovolnice-lektorka angličtiny pro cizince. Do Prahy se přestěhovala v roce 2012 a poskytovala soukromé lekce angličtiny pro děti i dospělé. K týmu Magic Hill se připojila v září 2015.

svatopluk_maresSvatopluk Mareš

třídní učitel 1. stupně, učitel Dějepisu na 2.stupni ZŠ
Motto: „Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“více…

Svatopluk Mareš přišel do Magic Hill s dlouholetou praxí učitele a lektora. Od roku 1990 působil na 1. i 2. stupni základní školy. Vedle standardních vyučovacích předmětů se postupně profiloval v oblasti osobnostní a sociální výchovy, dramatické výchovy, mediální a výtvarné výchovy. Je autorem a spoluautorem několika publikací zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti, klíčových kompetencí a osobnostního rozvoje žáků. Angažoval se v řadě pedagogických projektů, absolvoval široké spektrum kurzů dalšího vzdělávání s důrazem na rozvoj kritického myšlení žáků a komunikačních dovedností. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Gabriela Nechutná

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“více…

Studuje v posledním ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu – je instruktorkou lyžování, cvičitelkou plavání II. třídy, zdravotnicí zotavovacích akcí. Jeden semestr studovala ve Finsku. Má za sebou roční působení v MŠ Landie a pedagogickou praxi v Magic Hill. Absolvovala několik seminářů pro učitele, např. Kritické myšlení. Aktivně se věnuje hudbě, hraje na několik hudebních nástrojů (klavír, příčná flétna), vyučuje hudební teorii na letním soustředění Kühnova dětského sboru. Působí ve volnočasovém spolku Vesmír Říčany.

melanie_radaMelanie Rada

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Trick people into learning through fun.“více…

Mel se narodila ve Venezuele, má kanadské a nyní i české občanství. Hovoří plynně anglicky, španělsky a francouzsky. Pedagogické vzdělání získala na univerzitě v Quebecu se specializací na historii moderního umění a filozofii. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. V České republice je od roku 2005, kdy pracovala zprvu jako lektorka pro různé jazykové školy, později jako učitelka na English College in Prague, International Montessori School of Prague a od roku 2013 v Magic Hill. V naší škole zastává funkci senior teacher – vedoucí oddělení anglického jazyka. Melanie se vedle učitelství cizích jazyků profiluje na výtvarnou a dramatickou výchovu (drama/theatre). V této souvislosti není bez zajímavosti, že působí jako umělecká vedoucí mezinárodního divadelního sboru Akanda a dále praktikovala v divadlech Komedie, Na Zábradlí a Minor a na FAMU v Praze.

Nathaniel RehaNathaniel Reha

učitel angličtiny a lektor odpoledního klubu
Motto: „Children see magic because they look for it.“více…

Nathan je absolventem San Jose State University, v současnosti navíc dokončuje pedagogické studium na California State University. Nathan má zkušenosti s výukou dětí předškolního věku, od roku 2013 působí v Praze v předškolních zařízeních a vedl rovněž prázdninové jazykové školy pro děti školního věku.

jitka rohelováMgr. Jitka Rohelová

učitelka matematiky a fyziky, třídní učitelka v 7. ročníku
Motto: „Vlož myšlenku, sklidíš osud.“více…

Jitka Rohelová je absolventkou bakalářského studia Technika a technologie v letecké dopravě na ČVUT v Praze a dále dvouoborového Magisterského studia Matematika a Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě UK v Praze. Poslední dva roky se intenzivně věnuje podnětné výuce, především Hejného metodě výuky matematiky pro všechny stupně vzdělávání. Během studií pracovala jako průvodce v anglickém a německém jazyce na státním zámku Konopiště, dále jako lektorka na soukromé letecké škole. Dlouhodobě doučuje matematiku na všech úrovních vzdělávání a působila také jako skautská vedoucí. Jitka je držitelkou certifikátu kurzu Respektovat a být respektován.

leona_schneiderovaLeona Schneiderová

asistentka pedagoga
Motto: „Nikdy neříkej nikdy…“více…

Leona nejdříve vystudovala střední ekonomickou školu, poté vychovala 4 děti. Dvě dcery, nyní ve věku 25 a 22 let, a dva syny, 16 a 15 let. Ti nejprve navštěvovali školku a potom také školu Magic Hill. Následně Leona pracovala jako au-pair předškolních dětí (5 let). Nyní působí jako asistentka pedagoga v naší škole a při tom studuje roční kurz pro asistenty.
Leona má ráda sport, vaření, zahradničení, četbu a turistiku.

RNDr. Kamila Šimková BroulováRNDr. Kamila Šimková Broulová

učitelka zeměpisu na 2. stupni ZŠ
Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“více…

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK Praha, oboru „odborná geografie – fyzická geografie a geoekologie“ a doplňujícího studia pedagogiky na UJEP Ústí nad Labem, španělštinu studovala na Instituto Cervantes Praga. Pedagogické práci se věnuje více než deset let, vyučovala na státních i soukromých školách včetně ZŠ Magic Hill. V současné době působí jako učitelka zeměpisu a španělštiny na osmiletém gymnáziu a pravidelně přednáší na PřF UK. Kromě pedagogické praxe velkou část profesní kariéry pracovala jako novinářka-cestovatelka a dokumentaristka, zúčastnila se několika významných geografických expedic. Vedle řady reportáží pro nejrůznější média je spoluautorkou scénářů dokumentárních filmů České televize a dvou knižních publikací.

anna šušmankováMgr. Anna Šušmáková

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Buď připraven/a a ptej se.“více…

V roce 2015 absolvovala Pedagogickou fakultu UK – učitelství pro 1. stupeň. Při studiu byla lektorkou letních táborů ve Westernovém městečku Šiklův mlýn. Navázala spolupráci s agenturou Kroužky. Pedagogickou praxi absolvovala na naší škole. V září 2015 odjela do Anglie, kde strávila rok a půl coby au-pair a dále pracovala jako učitelka-dobrovolnice na Highfield a Brookham Scholl, Liphook.
Anna je také vedoucí Skautu a ve svém volném čase se ráda věnuje cestování, hudbě, literatuře, běhu, józe a seberozvoji.

Bc. Otakar VáclavíkBc. Otakar Václavík

Ucitel Matematiky, fyziky, tridni ucitel v 7.tride.
Motto: „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“ více…

Otakar vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor učitelství odborných předmětů. V současnosti si dále doplňuje kvalifikaci na Masarykově univerzitě. Má zkušenosti z oblasti výuky matematiky a fyziky na 2.stupni ZŠ, kde tyto předměty vyučuje již od roku 2006. Působil také na 1.stupni ZŠ a jako učitel dramatické výchovy a osobnostní výchovy. Spolupracoval se společností KONIKLEC jako koordinátor enviromentální výchovy na ZŠ. Mezi jeho koníčky patří příroda, cestování.

jan_vodaPhDr. Jan Voda, Ph.D.

ředitel školy
Motto: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života a po ní opatrně vykračoval.“ více…

Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Dále zde studoval rozšiřující studium všeobecně vzdělávacích předmětů – český jazyk a literatura pro 2. stupeň a střední školy. Pokračoval rigorózní a doktorskou zkouškou v oboru pedagogika. Na vysoké škole nyní vyučuje teorii výchovy, školský management, vede studentské praxe. Absolvoval řadu zahraničních stáží, o kterých publikoval ve vědeckých časopisech. Ve své pedagogické práci se mj. soustředí na rozvoj tzv. dovedností pro 21. století, metodu P4C – filozofie pro děti, osobnostní a sociální výchovu.
Jan Voda působí 13 let ve funkci ředitele školy, z toho 10 let na ZŠ Magic Hill.
K jeho osobnímu přesvědčení patří smysluplné, konstruktivistické učení, individualizace výuky, problémové vyučování a sepětí školy a praxe. Má dvě školou povinné děti, které budou chodit na 2. stupeň Magic Hill.

helena_vodovaMgr. Helena Vodová

třídní učitelka 1. stupně
Motto: „Výchova: když dáš někomu život, dej mu i návod k použití.“ více…

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a učitelství pro 1. st ZŠ. Po ukončení studií pracovala jako učitelka 1.-5. třídy, lektorka hry na flétnu a výtvarné výchovy. Při mateřské dovolené pracovala s malými dětmi v Mateřském centru. Helena rozšířila svou aprobaci o certifikaci Preventista řečové výchovy – logopedický asistent a spolupracuje s naší MŠ. Dále má za sebou např. kurzy Kritického myšlení, Respektovat a být respektován, školení matematiky Prof. Hejného, roční kurs na PF UK Netradiční přístupy výuky na 1. st. ZŠ či např. program Začít spolu. Helena má dvě děti 11 a 9 let, obě navštěvují ZŠ Magic Hill.

recruitment_banner