Zprávy pro rodiče

Školní řád ke stažení  ZDE

 

Vybíráme z inspekční zprávy řádné kontroly České školní inspekce v naší mateřské školce v únoru 2017 (kompletní znění najdete zde )

 

  • Všichni zaměstnanci MŠ jsou cíleně vedeni ředitelkou školy ke vzájemnému respektu a spolupráci, což se   příznivě projevuje  v průběhu  vzdělávání,  v MŠ  panuje  klima  podporující  učení.
  • Příkladně  byla rozvíjena komunikace v anglickém jazyce. Učitelky s rodilými mluvčími vytvářely pro děti podnětné  komunikační  prostředí,  dětem  byl  poskytován  správný  jazykový  vzor,  měly dostatek prostoru  k vyjadřování. Také rozvoj  předčtenářské gramotnosti je  na vysoké úrovni.
  • Náležitá pozornost byla věnována rozvoji předmatematické  gramotnosti,  kdy  byly  v přirozených  souvislostech  zařazovány do vzdělávání  odpovídající  činnosti .
  • Sociální  gramotnost  byla  rozvíjena upevňováním  dodržování  pravidel  chování  i  pravidel  komunikace  a  cílenou  podporou vzájemných  vztahů.  Pro  jejich  lepší  srozumitelnost  jsou  ve  třídách  graficky  znázorněna.
  • Ve dnech inspekční činnosti děti  příkladně komunikovaly  v českém i v  anglickém jazyce.  Nejstarší děti chápaly souvislosti, odpovídaly na problémové otázky, znaly mnoho písní a básní v českém i v anglickém jazyce, spolupracovaly v malých skupinách, dokázaly se  delší  dobu  soustředit,  udržet  pozornost,  dokončit  práci.  Poznávaly  písmena,  zvládaly analýzu slov, vyjadřovaly se v celých větách, měly zájem o knihy – vyhledávaly informace, orientovaly se v čase a prostoru, v číselné řadě, zvládaly porovnávání, třídění.

Pravidelné měsíční zprávy školního roku 2018/2019 STALO SE najdete zde:

Přípravná – 0. třída

Žlutá skupina

Červená skupina

Modrá skupina

Zelená skupina