Pedagogický sbor

blanka_boudovaBc. Blanka Boudová

Motto: Kamkoliv se vydáte, jděte s celým srdcem (Confucious)více…

Blanka vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor Všeobecná sestra a poté několik let pracovala ve Společnosti DUHA, zabývající se integrací osob s mentálním postižením. Po skončení mateřské dovolené si rozšířila vzdělání studiem v bakalářském studijním programu „Specializace v pedagogice“ na Univerzitě J.A. Komenského Praha. V současnosti již jedenáctým rokem pracuje v MŠ Magic Hill u dětí ve věku od 2 do 4 let. Blanka absolvovala některé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků např. „Respektovat a být respektován“, „Rozvoj myšlení u dětí předškolního věku“, „Jóga pro předškolní děti“. Mezi její zájmy patří četba, jóga a vaření. Blanka je vdaná a má dvě děti ve věku 14 a 17 let.

Bc. Klára Chamula GajdováBc. Klára Chamula Gajdová

Motto: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. (Antoine de Saint-Exupéry)více…

Vystudovala Střední pedagogickou školu, obor Pedagogické lyceum se zaměřením na živé jazyky. Na Ostravské Univerzitě absolvovala obor Učitelství pro mateřské školy. Čtyři roky učila v mateřské škole ve Vratimově. Má zkušenost s prací s dětmi v zahraničí, konkrétně v Holandsku, kde pracovala čtyři roky jako au-pair. V průběhu své pedagogické práce absolvuje řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na cílený rozvoj dětí v předškolním věku. V Magic Hill vede kroužek flétny. Mezi její zájmy patří hudba, cestování, cyklistika a příroda.

Bc. Kateřina HybešováBc. Kateřina Hybešová

Motto: Don’t call it a dream, call it a plan. více…

Je absolventkou bakalářského programu Univerzity Karlovy, fakulty Sociálních věd. Kromě praxe v obchodních firmách Katka pracovala 2 roky jako Au pair v Limě, Peru. Má také zkušenosti s vedením volnočasových aktivit dětí s programy Skautských oddílů, apod.

Lucie Kroupová

Motto: Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem více…

Vystudovala Střední Pedagogickou školu. Pracovala 5 let jako asistentka učitele v British International School of Prague, kde také vedla Czech club pro předškolní děti. 2 roky pracovala jako učitelka v soukromé česko-anglické školce, kde vedla hudební kroužek. V roce 2004 nastoupila do MŠ Magic Hill a po mateřské dovolené se zde opět vrátila. Při mateřské dovolené pracovala s malými dětmi v mateřském centru jako lektorka hudebního kroužku a angličtiny. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL . Absolvovala Informativní kurz Montessori pedagogiky, seminář matematiky prof. Hejného, kurz Muzikoterapie. Mezi její zájmy patří hudba, četba, sport a cestování. Je vdaná a má 3 dcery.

Bc. Radka Stiborová, DiS.

Motto: Život je dobrý učitel. Když nepochopíš lekci, zopakuje ti ji. více…

Radka vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor Všeobecná sestra a následně Vyšší zdravotnickou školu, specializační obor Diplomovaná dětská sestra. Dva roky působila ve zdravotnictví. Poté vystudovala bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě a v současné době si ještě rozšiřuje vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky pomocí specializačních seminářů. Od roku 2008 působí jako učitelka v mateřské škole a od roku 2013 je součástí týmu Mateřské školy Magic Hill.

Lauren RogersLauren Rogers

Motto: „If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.“více…

Lauren absolvovala Higher school se zaměřením na Psychologii dítěte, dále se účastnila řady seminářů zejména v oboru osobnostního rozvoje. Od roku 2008 působí v Praze jako učitelka AJ na mnoha školách Prague British schoool, Davinci a ZŠ Kunratice. Ve svých hodinách ráda pomáhá studentům překonat pochybnosti a strach a získat potřebnou sebedůvěru.

Luc TonnerLuc Tonner

Motto: It’s kind of fun to do the impossible. více…

Luc vystudoval bakalářský program Language Arts profilovaný na anglický jazyk. Během svého pracovního pobytu v Asii složil zkoušku TEFL. Vyučoval angličtinu v bilingvních školách v Thajsku a Tchajwanu a od roku 2010, kdy přesídlil do Prahy, také v České republice. Celkem se věnuje učitelství jazyků (angličtina a základy francouzštiny) přes 15 let. V naší škole působí již druhým rokem.

George TunklGeorge Tunkl

Motto: The true method of knowledge is experiment.. více…

George pracuje s předškolními dětmi 26 let. Všechno to začalo v největší neziskové školce v Torontě Children’s Circle Daycare. Vedle práce s malými dětmi George pracoval 4 roky jako učitel autoškoly pro Young Drivers of Canada. Když není ve škole, George miluje lyže, kolo, hru na kytaru. Snaží se vést děti k samostatnosti, samostatnému myšlení (přemýšlení, rozhodování), k ohleduplnosti, ke kladnému pohledu na svět a brát vše s humorem.

Anna Venezia

Motto: Wisdom begins with wonder více…

Anna promovala na Sarah Lawrence College v roce 2006 ve specializovaném programu Anglická Literatura. Anna pracovala jako vychovatelka na letních kempech, po té si doplnila kvalifikaci v CELTA programu a začala pracovat jako učitelka anglického jazyka pro děti různých věkových skupin. Před nástupem do Magic Hill pracovala 3 roky jako učitelka mladších dětí. Je také absolventkou seminářů, např. Respect is a 2-Way Street seminar.

Maria Luz Lu VránaMaria Luz Lu Vrána

Motto: I am not a teacher, but an awakener. více…

Maria se narodila na Filipínách, absolvovala Ateneo de Davao University, mimoto je držitelkou certifikátu k výuce AJ a také absolvovala kurz Pečovatelství v rámci seminářů Mezinárodního Červeného kříže. Má více než 10 leté zkušenosti jako učitelka anglického jazyka, například 3 roky pracovala ve Walt Disney Centru v Číně, kde se děti ve věku 3-12 let vyučují angličtině, dále v jako učitelka AJ v různých zemích Koreji, Španělsku, Kanadě. V České republice, kde je provdaná, působila jako učitelka AJ v dětském jazykovém klubu.

PhDr. Radana Wagenknechtová, ředitelka školky

Motto: Dej pozor, o čem přemýšlíš, stanou se z toho slova, dej pozor na svá slova, stanou se z toho činy, dej pozor na své činy, stanou se z toho zvyky, dej pozor na své zvyky, stanou se součástí Tvé osobnosti.
více…

Vystudovala střední zdravotnickou školu obor dětská sestra. Následně pracovala několik let jako porodní asistentka. Je absolventkou studia na pedagogické fakultě UK v Praze v oboru speciální pedagogika. V Centru školského managementu UK vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management a magisterské studium Management vzdělávání. Dále absolvovala široké spektrum dalšího vzdělávání, převážně v oblasti předškolní pedagogiky, např. je držitelkou osvědčení z Montessori pedagogiky, dále absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurz Hejného metody matematiky pro předškolní děti. Kromě pedagogické činnosti se věnuje také osobnostnímu a profesnímu koučování. Je instruktorkou snowboardingu, spinningu a alpinningu. V mateřské škole Magic Hill působí od roku 2008, z toho od roku 2011 na pozici ředitelky.

Kathryn Wilkins

více…

Kathryn je absolventkou University of North Carolina v Grensboro, USA. Svou pedagogickou kariéru zahájila již v roce 2005, kdy získala Trinity TEFL certification. Po té pracovala více než 2 roky jako učitelka AJ ve Francii, Itálii a více než rok jako učitelka AJ v mateřské škole v Japonsku. Od roku 2012 působí v Praze jako učitelka AJ pro jazykové školy a průvodce pro turisty. V posledním roce Kathryn vyučovala v naší základní škole tělesnou výchovu.