MŠ: Schůzka pro předškoláky

Ve čtvrtek se od 16 hod. uskuteční schůzka pro rodiče předškolních dětí v budově mateřské školy.

Informativní schůzka je určena pro rodiče dětí ze Žlutých skupinek a přípravné třídy na téma předškolní příprava, školní zralost, odklad školní docházky a nástup do základní školy.  Schůzky se zúčastní školní psycholožka PhDr. Iveta Míková, učitelé předškolních tříd MŠ a zástupci základní školy. Součástí schůzky budou také podrobné informace o výuce v  ZŠ Magic Hill.

Děti z přípravné 0. třídy budou v 16:00 převedeny do mateřské školy, kde budou v odpoledních hodinách k vyzvednutí.