Literární dílna pro 1. a 2. třídy

Ve středu 9.3.2016 se bude konat literární dílna se spisovatelkou a výtvarnicí Petrou Jelenovou – Drak Drango – hrdina přichází.