Pro rodiče

Přihlášení pro rodiče

Škola online Zde

 

Žádost o uvolnění

Rodiče berou na vědomí, že absence delší než 3 dny podléhá schválení ředitelem školy. Veškeré zameškané učivo je žák povinen si doplnit samostatně.

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Třída (vyžadováno)

Termín (vyžadováno)

Jméno a příjmení zákonného zástupce (vyžadováno)

Zdůvodnění žádosti (vyžadováno)

Email rodiče (vyžadováno)