Ceník školného

Školní rok 2019/2020

Základní školné pro nově příchozí žáky pro školní rok 2019/2020 činí 16 300 Kč měsíčně, to je 163 000 Kč za jeden školní rok.

Podmínky :

  • Školné zahrnuje dvojjazyčnou výuku dle vlastního školního vzdělávacího programu ZŠ Magic Hill od 8:30 do 15:00 hod respektive 15:30 hod včetně učebnic, pomůcek a učebních materiálů.
  • Školné je splatné ve dvou splátkách vždy k 15.8. a k 15.1. aktuálního školního roku ve výši 5ti násobku měsíčního školného. Individuální splátkový kalendář je možný po dohodě se zřizovatelem školy.
  • Pro nově přijímané žáky do 1. tříd a 6. tříd se hradí nevratná záloha na školné ve výši 3 násobku měsíčního školného, a to do 5 dnů od podpisu smlouvy.
  • Sourozencům žáků školy a školky Magic Hill poskytujeme slevu na základním školném ve výši 15% po dobu souběžné docházky sourozenců.
  • Při platbě celoročního školného předem do 30. června poskytujeme slevu na předepsaném školném ve výši 5%.

Školní družina

Ranní družina je v provozu od 7:30 do 8:15 h a je pro všechny žáky zdarma.

Odpolední školní družina je v provozu Pondělí až Čtvrtek od 15:00 do 17:30 h, v pátek do 16:00 h. Úhrada za odpolední pobyt ve školní družině činí: 800 Kč za měsíc.

Děti, které nejsou nahlášeny do školní družiny a zůstanou ve škole po 15:00 h, jsou automaticky převedeny do školní družiny. V takovém případě se účtuje jednorázový poplatek 300 Kč.

Při vyzvednutí dítěte po konci provozní doby je účtován jednorázový poplatek 500 Kč.