Pomáháme, podporujeme

Již od vzniku naší školy se pravidelně a systematicky zapojujeme do mnoha dobročinných projektů. Snažíme se žáky a žákyně připravit na jejich budoucí život nejen s ohledem na získané znalosti a vědomosti, ale jde nám v tomto procesu i o formování jejich postojů a hodnot, které budou jednou považovat za naprosto samozřejmé. Jednou z nich je zcela jednoznačně i schopnost empatie a potřeba pomáhat nejen slabším a nemocným ale také například městu a svému okolí.

Organizujeme dobročinné prodeje a sbírky, vyrábíme předměty pro neziskové organizace, prodáváme výrobky našich žáků na školních bazarech, účastníme se akcí neziskových organizací, převzali jsme patronát nad městským parkem v Říčanech, adoptovali jsme 2 zvířata, pravidelně vystupujeme v Domovech seniorů v Říčanech.

 

 

Opakovaně jsme se účastnili dobrovolnického projektu 72 hodin. Žáci školy obdrželi od organizátorů projektu desítku stromků, které společně vysadili. Zároveň jsme uklízeli v okolí školy i v městském parku, nad kterým máme patronát.

Vystoupení ředitele školy k této akci na České televizi můžete shlédnout ZDE

 

 

 

Sc22017042011240Sc22017042011251

život detempoděkování_cf

Dec21$01 Nov23$03m Nov23$04m Sc25015060311560

 

Podporujte s námi tyto organizace:

uniceflogo

 

Unicef

 

 

Zveme k návštěvě parku A. Švehly