Pomáháme, podporujeme

uniceflogo

zivotdetem

 

 

 

 

Již od vzniku naší školy se pravidelně a systematicky zapojujeme do mnoha dobročinných projektů. Snažíme se žáky a žákyně připravit na jejich budoucí život nejen s ohledem na získané znalosti a vědomosti, ale jde nám v tomto procesu i o formování jejich postojů a hodnot, které budou jednou považovat za naprosto samozřejmé. Jednou z nich je zcela jednoznačně i schopnost empatie a potřeba pomáhat nejen slabším a nemocným, ale také například městu a svému okolí.

Organizujeme dobročinné prodeje a sbírky, pořádáme vánoční dobročinné koncerty a dražby (Katalog_aukce2018_zde)Vyrábíme předměty pro neziskové organizace, podporujeme charitativní organizace účastí na akcích, prodáváme výrobky našich žáků na školních bazarech, organizujeme sběr starého papíru, adoptovali jsme několik zvířat v pražské ZOO, pravidelně vystupujeme v Domovech seniorů v Říčanech, jsme dlouhodobým partnerem Klubu nemocných cystickou fibrózou (http://www.klubcf.cz).

 

 

 

 

 

Na adventním dobročinném jarmarku jsme vydělali 72 000 Kč pro tři děti nemocné cystickou fibrózou, které jsou navíc ve složité sociální situaci. Všichni žáci školy společně vyráběli dekorace a dárky, které jsme na jarmarku úspěšně prodávali. Poděkování z Klubu nemocných si přečtěte ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žákyně 2. stupně v rámci svého Individuálního projektu Mladý dobrovolník podpořily domov důchodců v Mukařově. Sledujte video z jejich projektové práce.

 

Sběr starého papíru organizovaný školním parlamentem vynesl více než 3000 Kč, které jsmě věnovali organizaci pomáhající týraným a opuštěným zvířatům. 

 

 

 

 

 

Výtěžek vánočního dobročinného koncertu ve výši více než 300 000 Kč jsme použili také na nákup dýchacích přístrojů pro děti nemocné cystickou fibrózou. Byli jsme u předání 10 ks inhalátorů přímo v Klubu nemocných cystickou fibrózou.

 

 

 

Žákyně 6. třídy v rámci svého dobrovolnického projektu zorganizovaly sbírku pro opuštěné pejsky v psím útulku.

 

 

 

Opakovaně jsme se účastnili dobrovolnického projektu 72 hodin. Žáci školy obdrželi od organizátorů projektu desítku stromků, které společně vysadili. Zároveň jsme uklízeli v okolí školy i v městském parku.

 

 

Pro dva chlapce nemocné cystickou fibrózou jsme na vánočním jarmarku utržili částku více než 50 000 Kč, za kterou jsme pro oba pořídili ozdravný pobyt u moře.

 

 

Sc22017042011240Sc22017042011251

život detempoděkování_cf

Sc25015060311560

 

Podporujte s námi tyto organizace:

uniceflogo

Unicef

 

Klub nemocných cystickou fibrozou

zivotdetem

Nadace Život dětem

 

 

Zveme k návštěvě parku A. Švehly v Říčanech, kde jsme zřídili naučnou stezku kolem stromů.