Pedagogický sbor

Mgr. Renata Bahenská

třídní učitelka, hlavní učitelka 1.stupně
Motto: „ Neučíme se pro školu, ale pro život.“
více…

Renata vystudovala Jihočeskou univerzitu obor 1. stupeň s anglickým jazykem. Poté pracovala 5 let na státních školách v Praze. V roce 2011 se stala součástí týmu základní školy Magic Hill. Její praxe zde byla přerušena mateřskou dovolenou. V rámci studia na univerzitě získala certifikát ze speciální pedagogiky. Má bohaté zkušenosti z práce s dětmi, které potřebují dopomoc. Účastnila se kurzu RWCT, projektu Čtenářských dílen, podporuje v dětech čtenářství.

Mgr. Barbora Beharová

třídní učitelka, hlavní učitelka 1. stupně
Motto: „Děti jsou naším obrazem, buďme tolerantní, láskyplní a důslední.“
více…

Barbora Beharová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Pracovala 3 roky na státní základní škole jako učitelka na 1. i 2. stupni a také jako učitelka angličtiny. Bára má také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středisku rané péče a v předškolní třídě pro děti s kombinovaným postižením. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů např. Kritického myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Začít spolu, Respektovat a být respektován. V Magic Hill působí od roku 2009.

Mgr. Zuzana Blechová

třídní učitelka, výchovná poradkyně
Motto: „Umění poslouchat a být slyšet.“
více…

Zuzana je absolventkou Pedagogické fakulty UK Praha obor učitelství oboru 1. stupeň a výtvarná výchova. Na Filosofické fakultě UK Praha vystudovala výchovné poradenství. Větší část své učitelské praxe učila na 1. a 2. stupni ZŠ v Praze a později v Říčanech. Od roku 2010 pracuje i jako výchovný poradce na škole. Vedle řady kurzů a seminářů rozvíjející práci pedagoga Zuzana absolvovala a získala certifikáty ve výcviku Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pod vedením Doc. PhDr. Věry Pokorné v centru Cogito. 15 let vede kurzy keramiky pro děti i dospělé a 8 let výcvik rozvíjení kognitivních funkcí pomocí metody Reuvena Feuersteina. Mezi její zájmy a záliby patří cestování, lyže, kolo, četba, keramika, kamenosochařství, vitráže, mozaika a rodina. V naší škole se kromě třídnictví na prvním stupni věnuje i výchovnému poradenství.

Carla Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Through love and laughter, we learn.“více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Sociologie, absolvovala také výměnný studijní program na University of Limerick v Irsku. Ve své profesní praxi působila jako učitelka anglického jazyka na mezinárodní škole v Koreji a dále jako učitelka pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 12-17 let v LA, USA. Carla má také praxi z dobrovolnické činnosti – pracovala v centrech pro autisty, v dětských domovech, organizovala sportovní akce pro nemocné AIDS. V Magic Hill působí od roku 2017.

Laura Botsis, M.Ed

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Making learning fun, personal and academically relevant.“
více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Psychologie a pedagogika. Je rovněž absolventkou specializovaného rozšiřujícího studia v oboru Elementary Education na American International College a Science Education na Worcester State University, kde studovala v letech 2013-2015. Od roku 2005 působila jako učitelka na základních školách a ve volnočasových programech, např. na Worcester Public Schools vyučovala předměty social studies a ESL (English as a second language); v této škole se vzdělávají také děti, které se do USA přistěhovaly a s výukou angličtiny začínají. Od září 2016 učí v Magic Hill.

Zuzana ČervenáMgr. Zuzana Červená

třídní učitelka
Motto: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ Elbert Hubbardvíce…

Zuzana Červená je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor 1. stupeň se specializací na hudební výchovu. Pracovala 4 roky jako učitelka na 1. stupni na škole s rozšířenou výukou jazyků, kde působila již za studia jako vychovatelka ve školní družině. S prací s dětmi má bohaté zkušenosti, vedla kroužek hry na flétnu a podílela se na výrobě učebních pomůcek pro handicapované děti. Je instruktorkou lyžování a absolvovala řadu seminářů jako např. Kritické myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Práce s chybou v hodinách Čj, Začít spolu. Mezi její záliby patří rybaření, jóga, snowboard, rodina, vaření, tanec.

Mgr. Michaela Čakovská

třídní učitelka
Motto: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje..“více…

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň, zároveň je držitelkou ESOL certifikátu a absolventkou mnoho seminářů Montessori pedagogiky a několika studijních pobytů v Anglii a USA. Michaela posledních 5 let vyučovala na česko-anglické základní Montessori škole v Praze. Kromě toho se zajímá o studium cizích jazyků, momentálně se věnuje studiu španělštiny. Pravidelně sportuje a je certifikovanou instruktorkou Trampies. Cestování a hudba jsou její vášní. Umí hrát na kytaru a flétnu. V Magic Hill působí od roku 2018.

Alicia Darychuk

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Aim to be a little bit better than you were yesterday“
více…

Alicia dokončil studia na University of British Columbia se specializací Učitelství a historie, které později rozšířila o obor Hudební výchova. Více než dva roky vyučovala na základní a střední škole v Kanadě a po té se přestěhovala do Švédska, kde učila v mezinárodní mateřské škole. Od roku 2013 působila jako učitelka angličtiny pro základní a předškolní třídy na soukromé škole v Praze.

Timothy Day, M.Ed

učitel angličtiny a lektor odpoledního klubu
Motto: „When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.“
více…

Timothy v roce 2001 dokončil studia na Southern Illinois University v oboru sociologie a komunikace, dále je držitelem TESOL certifikátu k výuce AJ a absolventem programu pro vzdělávání a podporu nadaných studentů na Arizona State Univerzity v letech 2015-2017. 13 let pracoval jako učitel anglického jazyka v Praze nejprve v předškolním vzdělávání a poté na základní škole.

Mgr. Klára Dočekalová

ředitelka školy
Motto: „Vnímat a učit se všemi smysly a celou naší duší – vidět a slyšet, osahat, očichat, uchopit, sdílet, diskutovat, pochybovat, cítit – celistvě a skutečně prožít – to je, oč tu běží.“ více…

Klára je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor pedagogika, se zaměřením na školní pedagogiku a pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje. Má dlouholetou praxi jako učitelka na základní škole na 1. i 2.stupni, z toho více než 5 let na soukromé škole, kde dále působila 3 roky v pozici zástupkyně ředitele, poslední rok pracovala jako ředitelka soukromé školy v Praze.
Klára má také zkušenost s prací mimo přímou oblast školství, pracovala jako metodik a koordinátor projektů v neziskové organizaci pomáhající se začleněním osob se znevýhodněním. Je rovněž absolventkou mnoha seminářů a školení v oblasti pedagogiky a osobního rozvoje jako Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován, Začít spolu, Individuálního plánování. Je lektorkou jógy a pilates, ráda tráví volný čas aktivně – potápění, hory, cestování. Hraje na klavír a kytaru. Klára je matkou tří dospělých a jedné dospívající dcery.

Mgr. Daniela Dušková

třídní učitelka
Motto: „Hudba povznáší všechny povahy k ideální kráse.“ více…

Je absolventkou magisterského studijního oboru německý jazyk – hudební výchova pro II. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě. Následně si rozšířila kvalifikaci studiem Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté učila na základní škole T.G.M. v Jihlavě, odkud pochází. Čtyři roky žila se svým manželem v Chicagu, kde hlídala děti a vyučovala hru na klavír. V Magic Hill pracovala nejprve 2 roky jako učitelka mateřské školy a od roku 2012 působí jako učitelka základní školy. Mezi její zájmy patří hudba, četba a cestování.

Jason Helmer

učitel angličtiny
Motto: „It’s important to teach students to see the potential for greatness in themselves.“více…

Jason je absolventem Emporia State University v oboru hudební vzdělávání a žurnalistika. Má dlouholetou praxi jako učitel anglického jazyka, od roku 1995 pracoval jako asistent učitele ve speciálním předškolním zařízení v USA, dále 2 roky působil jako odborný učitel anglické literatury a čtení na základní škole v USA.
Od roku 2013 působil v Praze v Institutu jazykového vzdělávání jako učitel, podílel se na tvorbě vzdělávacích koncepcí, testovacích metod, vedl týmy učitelů anglického jazyka. V Magic Hill působí od roku 2017.

Mgr. Kateřina Hybešová

třídní učitelka
Motto: „Don’t call it a dream, call it a plan.“více…

Je absolventkou bakalářského programu Univerzity Karlovy, fakulty Sociálních věd a magisterského programu fakulty Humanitních studií. Kromě praxe v obchodních firmách Katka pracovala rok jako Au pair v Limě, Peru. Má zkušenosti s vedením volnočasových aktivit dětí a byla dlouholetou vedoucí skautského oddílu. Katka absolvovala řadu odborných seminářů z programu Začít spolu, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován a výuky matematiky podle profesora Hejného. V Magic Hill působila nejprve jako učitelka přípravné třídy a od roku 2018 je učitelkou na 1.stupni. Aktuálně je Katka studentkou v programu Učitel naživo.

Mgr. et Mgr. Anežka Králová

učitelka společenských věd a výchovných předmětů
Motto: „Try to leave this world a little better than you found it.“
více…

Je absolventkou magisterských studií Učitelství odborných předmětů Pedagogika – Základy společenských věd a Management vzdělávání na Pedagogické fakultě UK v Praze. Půl roku strávila ve Finsku na studijním pobytu Erasmus, kde se zabývala finskou vzdělávací reformou. Anežka má certifikáty z pokročilých kurzů typologie osobnosti (MBTI), Respektovat a být respektován, Effective Classroom Interactions a další. V letech 2011-14 byla lektorkou kurzů a autorkou vzdělávacích aktivit ve společnosti SCIO. Dlouhodobě také vedla skautský oddíl v Kolíně. Od roku 2016 do roku 2018 působila na naší škole jako učitelka 2. stupně a třídní učitelka. Po roční studijní pauze, kterou strávila v Kanadě, se do Magic Hill opět vrátila. Kromě výuky zastřešuje mezinárodní spolupráci naší školy s partnerskými školami a potencionálními partnerskými školami v zahraničí.

Mgr. Martina Kozáková

učitelka tělesné výchovy a zeměpisu
Motto: „Sport je poezie pohybu a činu.“
více…

Martina je absolventkou Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu, obor učitelství tělesné výchovy a dále Přírodovědecké fakulty, obor Geografie. 10 let je učitelkou tělesné výchovy a zeměpisu na říčanském gymnáziu. V Magic Hill působí od roku 2019 a vede lekce tělesné výchovy na 2.stupni ZŠ. Martina je aktivní sportovkyní, vedla například atletickou přípravku.

Clara Janecka

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Where there is laughter there is learning.“více…

Je absolventkou Carleton University v Ottavě, Kanada a Waterloo University, kde také po absolutoriu 3 roky pracovala jako odborný asistent. Dále je držitelkou TEFL certifikátu. Carla pracovala také téměř 7 let jako instruktorka v jachtařské škole, kde vedla programy pro děti a mládež. V Čechách působí od roku 2015 jako učitelka anglického jazyka.

Raechel Lemis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Children are not things to be molded, but are people to be unfolded“
více…

Je absolventkou Gallaudet University ve Washingtonu se specializací na jazykové studie. Dále je držitelkou TESL Certifikátu k výuce AJ. Raechel pracovala od roku 2014 jako učitelka AJ pro jazykové školy v Praze a rok také jako učitelka AJ v předškolním zařízení.

Mgr. Jiří Linhart

třídní učitel, učitel češtiny a dějepisu
Motto: „Abychom získali správnou odpověď, musíme nejprve položit správnou otázku.“
více…

Jiří je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde nejprve vystudoval obor Žurnalistika na Fakultě sociálních věd a poté Učitelství pro střední školy na Pedagogické fakultě. Kromě praxe učitele češtiny, dějepisu a občanské výchovy na 2.stupni ZŠ působil mj. jako editor v časopise i rádiu nebo jako literární redaktor v knižních nakladatelstvích. Zabývá se také korekturami textů, tvůrčím psaním a doučováním českého jazyka včetně přípravy na přijímací zkoušky. Ve výuce se zaměřuje především na literární a jazykový rozvoj žáků prostřednictvím propojování historických, literárních a lingvistických témat. Podporuje čtenářství, vede žáky ke kritickému myšlení, kultivuje jazykový projev. K jeho zájmům patří historie, filosofie, sociální vědy, kultura a sport.

Barbara Ann Lott

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Striving to create a classroom community with a love and passion for learning.“
více…

Barbara vystudovala bakalářský program Elementary Education s profilací na Early Childhood Education. Je také držitelkou certifikátu TEFL, který ji kvalifikuje k výuce angličtiny jako druhého jazyka. Mnohaletou učitelskou praxi získala za svého působení na primárních školách v USA a též jako dobrovolnice-lektorka angličtiny pro cizince. Do Prahy se přestěhovala v roce 2012 a poskytovala soukromé lekce angličtiny pro děti i dospělé. K týmu Magic Hill se připojila v září 2015.

Svatopluk Mareš

učitel češtiny, dějepisu, hlavní učitel 2. stupně

Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“
více…

Svatopluk přišel do Magic Hill v roce 2015 s dlouholetou praxí učitele a lektora. Od roku 1990 působil na 1. i 2. stupni základní školy. Pracoval také s dětmi se specifickými poruchami učení na speciální Waldorfské škole. Postupně se profiloval v oblasti osobnostní a sociální výchovy, dramatické výchovy, mediální a výtvarné výchovy. Absolvoval seminář Dramaturgie dětského divadla a vedl školní dramatický soubor. Je editorem a spoluautorem několika publikací zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a osobnostního rozvoje žáků. Jako autor se podílel na pracovních sešitech ediční řady Kuliferda. Absolvoval široké spektrum kurzů dalšího vzdělávání s důrazem na rozvoj kritického myšlení žáků a komunikačních dovedností. Nyní zahajuje doplňující studium v oboru Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a pedagogika. Ve volném čase se věnuje fotografování, keramice a práci v grafických editorech.

Mgr. Alena Miklová

třídní učitelka
Motto: „Mnohému jsem se naučila od svých učitelů, ještě více od svých vlastních dětí a nejvíce od svých žáků.“
více…

Alena je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství pro 1. stupeň. Ve své téměř dvacetileté praxi vyučovala jak na státních ZŠ, tak i ve škole alternativní. Profesně se navíc věnuje speciální pedagogice, práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, zabývá se muzikoterapií, je absolventkou mnoha kurzů a odborných seminářů jako Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Montessori seminářů Aha matematika a Číst a psát, rozumět a dále kurzu Matematika profesora Hejného, Comenia script. V Magic Hill je od roku 2018.

Mgr. Vlasta Petrovič

třídní učitelka, učitelka biologie a chemie
Motto: „Představivost je důležitější než vědomosti“ – Albert Einstein.
více…

Vlasta je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě studijního oboru geologie, biologie a v současnosti je studentkou doktorandského studia na Karlově univerzitě v Praze obor zoologie, biologie. Vlasta také vystudovala střední odbornou školu ve Staré Pazově v Srbsku se zaměřením na biologii a chemii a absolvovala četné odborné kurzy v rámci terénních prací v Srbsku nebo při Nature Conservation in Schellerhau, v Německu. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na Základní škole a gymnáziu Dino School v Praze. Její velkou vášní je příroda živá i neživá, volný čas tráví cestováním, fotografováním, baví ji hudba a divadlo.

Mgr. Dominika Přikrylová

třídní učitelka
Motto: „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si to možná zapamatuji, zapoj mě a já se to naučím.”
více…

Dominika vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň.  Je také absolventkou pedagogického lycea se zaměřením na tělesnou výchovu. Má 5letou praxi jako učitelka na základních školách, nejprve na škole pro nadané děti a poslední 4 roky na soukromé ZŠ v Praze. Pracovala také jako soukromá lektorka anglického jazyka pro děti. Dominika je absolventkou mnoha seminářů zážitkové pedagogiky, nezraňující komunikace, programu Začít spolu a výuky Hejného metody matematiky. Dominika tráví čas cestováním, turistikou, hovoří anglicky a španělsky.

Melanie Rada

učitelka angličtiny a španělštiny, hlavní učitelka anglických studií
Motto: „Trick people into learning through fun.“více…

Mel se narodila ve Venezuele, má kanadské a nyní i české občanství. Hovoří plynně anglicky, španělsky a francouzsky. Pedagogické vzdělání získala na univerzitě v Quebecu se specializací na historii moderního umění a filozofii. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. V České republice je od roku 2005, kdy pracovala zprvu jako lektorka pro různé jazykové školy, později jako učitelka na English College in Prague, International Montessori School of Prague a od roku 2013 v Magic Hill. V naší škole zastává funkci Head english teacher – vedoucí oddělení anglického jazyka. Melanie se vedle učitelství cizích jazyků profiluje na výtvarnou a dramatickou výchovu (drama/theatre). Působí jako umělecká vedoucí mezinárodního divadelního sboru Akanda a dále praktikovala v divadlech Komedie, Na Zábradlí a Minor a na FAMU v Praze.

Mgr. Kristýna Řeháková

učitelka tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, školní metodička prevence
Motto: „Nejvzácnějším zdrojem není ropa, kovy, čistý vzduch, kapitál, práce nebo technologie. Je jím naše ochota si naslouchat, učit se od sebe navzájem a pravdu hledat, nikoliv ji prostě mít.“více…

Je absolventkou fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor trenérství a učitelství, dlouhodobě působila jako sportovní trenér mládeže a trenér české representace skibobistů. Má také bohaté zkušenosti s organizováním teambuildingových programů, sportovních soutěží a je absolventkou Life Dynamic výcviku poradenských a terapeutických dovedností.

Mgr. Aneta Slačíková

třídní učitelka
Motto: „Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.“
více…

Aneta ukončila studium na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 2016. Během studií odjela do Berlína, kde studovala obor učitelství a německý jazyk. Své první pedagogické zkušenosti získala v rámci různě zaměřených praxí, např. Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti, vzdělávací program Začít spolu, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Hejného metoda, Comenia Script. Její učitelská kariéra začala v Mníšku p. Brdy, následně působila na mezinárodní škole u Prahy. Má ráda práci s žáky, naplňuje ji dětská upřímnost a spontánnost. Jejím cílem je vytvářet pro žáky podnětné prostředí, ve kterém žáci mohou všestranně rozvíjet svou osobnost, a které pro ně bude zároveň místem bezpečí a pozitivních vztahů. Ve volném čase ráda cestuje a tráví čas v přírodě.

RNDr. Kamila Šimková-Broulová

učitelka španělštiny
Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“více…

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK Praha, oboru „odborná geografie – fyzická geografie a geoekologie“ a doplňujícího studia pedagogiky na UJEP Ústí nad Labem. Pedagogické práci se věnuje více než deset let, vyučovala na státních i soukromých školách včetně ZŠ Magic Hill. V současné době působí jako profesorka zeměpisu a španělštiny na osmiletém gymnáziu a pravidelně přednáší na PřF UK. Kromě pedagogické praxe velkou část profesní kariéry pracovala jako novinářka-cestovatelka a dokumentaristka, zúčastnila se několika významných geografických expedic. Vedle řady reportáží pro nejrůznější média je spoluautorkou scénářů dokumentárních filmů České televize a několika knižních publikací.

Mgr. Otakar Václavík

třídní učitel, učitel matematiky, fyziky, ICT
Motto: „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“ více…

Otakar vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor učitelství odborných předmětů. V současnosti si dále doplňuje kvalifikaci na Masarykově univerzitě. Má zkušenosti z oblasti výuky matematiky a fyziky na 2. stupni ZŠ, kde tyto předměty vyučuje již od roku 2006. Působil také na 1. stupni ZŠ a jako učitel dramatické výchovy a osobnostní výchovy. Spolupracoval se společností KONIKLEC jako koordinátor environmentální výchovy na ZŠ. Mezi jeho koníčky patří příroda, cestování.

Kathryn Wilkins

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.” více…

Kathryn je absolventkou University of North Carolina v Grensboro, USA. Svou pedagogickou kariéru zahájila již v roce 2005, kdy získala Trinity TEFL certification. Po té pracovala více než 2 roky jako učitelka AJ ve Francii, Itálii a více než rok jako učitelka AJ v mateřské škole v Japonsku. Od roku 2012 působí v Praze jako učitelka AJ pro jazykové školy a průvodce pro turisty. V Magic Hill působí od roku 2016.

Mgr. Lucie Zavřelová

třídní učitelka
Motto: „Znalosti mluví, ale moudrost naslouchá.”
více…

Lucie Zavřelová je absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové, kde vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku. Po studiu pracovala 3 roky v Londýně a před návratem do Čech studovala v Kalifornii na misijní škole University of Nations. Během misijního výjezdu se věnovala dětem ze zemí 3. světa a jejich vzdělávání. Poté pracovala 5 let v bilingvní česko – anglické škole. Je absolventkou několika vzdělávacích kurzů a seminářů, např. Výuka matematiky podle Hejného, Alternativní formy práce se třídou, Didaktické hry v matematice na 1. stupni, Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce, Práce s chybou v českém jazyce, Učíme venku.

Asistenti, družina :

Leona Schneiderová

asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
Motto: „Nikdy neříkej nikdy…“ více…

Leona nejdříve vystudovala střední ekonomickou školu, poté vychovala 4 děti. Následně Leona pracovala jako au-pair předškolních dětí (5 let). V naší škole působí jako asistentka pedagoga od roku 2015. Kvalifikaci si doplnila akreditovaným studiem asistent pedagoga. Leona má ráda sport, vaření, zahradničení, četbu a turistiku.