Pedagogický sbor

renata_bahenskaMgr. Renata Bahenská

třídní učitelka
Motto: „ Neučíme se pro školu, ale pro život.“ více…

Renata vystudovala Jihočeskou univerzitu obor 1. stupeň s anglickým jazykem. Poté pracovala 5 let na státních školách v Praze. V roce 2011 se stala součástí týmu základní školy Magic Hill. Její praxe zde byla přerušena mateřskou dovolenou. V rámci studia na univerzitě získala certifikát ze speciální pedagogiky. Má bohaté zkušenosti z práce s dětmi, které potřebují dopomoc. Účastnila se kurzu RWCT, projektu Čtenářských dílen, podporuje v dětech čtenářství. Ve volném čase se Renata věnuje cestování, vaření, četbě knih, hře na klavír, sledování filmů, turistice a péči o svou dceru.

anna bártováMgr. Anna Bártová

třídní učitelka
Motto: „Buď připraven/a a ptej se.“více…

V roce 2015 absolvovala Pedagogickou fakultu UK – učitelství pro 1. stupeň. Při studiu byla lektorkou letních táborů ve Westernovém městečku Šiklův mlýn. Navázala spolupráci s agenturou Kroužky. Pedagogickou praxi absolvovala na naší škole. V září 2015 odjela do Anglie, kde strávila rok a půl coby au-pair a dále pracovala jako učitelka-dobrovolnice na Highfield a Brookham Scholl, Liphook. Anna je také vedoucí Skautu a ve svém volném čase se ráda věnuje cestování, hudbě, literatuře, běhu, józe a seberozvoji. Je absolventkou seminářů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti. V Magic Hill působí od roku 2017.

barbora_beharovaMgr. Barbora Beharová

třídní učitelka, zástupkyně ředitele
Motto: „Děti jsou naším obrazem, buďme tolerantní, láskyplní a důslední.“více…

Barbora Beharová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Pracovala 3 roky na státní základní škole jako učitelka na 1. i 2. stupni a také jako učitelka angličtiny. V Magic Hill působí od roku 2009 jako zástupkyně ředitele a učitelka zejména nižšího prvního stupně. Bára má také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středisku rané péče a v předškolní třídě pro děti s kombinovaným postižením. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů např. Kritického myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Začít spolu, Respektovat a být respektován. V Magic Hill působí od roku 2009.

Carla BotsisCarla Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Through love and laughter, we learn.“více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Sociologie, absolvovala také výměnný studijní program na University of Limerick v Irsku. Ve své profesní praxi působila jako učitelka anglického jazyka na mezinárodní škole v Koreji a dále jako učitelka pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 12-17 let v LA, USA. Carla má také praxi z dobrovolnické činnosti – pracovala v centrech pro autisty, v dětských domovech, organizovala sportovní akce pro nemocné AIDS. V Magic Hill působí od roku 2017.

laura_botsisLaura Botsis

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Making learning fun, personal and academically relevant.“
více…

V roce 2003 dokončila studia na University of Massachusetts, obor Psychologie a pedagogika. Je rovněž absolventkou specializovaného rozšiřujícího studia v oboru Elementary Education na American International College a Science Education na Worcester State University, kde studovala v letech 2013-2015. Od roku 2005 působila jako učitelka na základních školách a ve volnočasových programech, např. na Worcester Public Schools vyučovala předměty social studies a ESL (English as a second language); v této škole se vzdělávají také děti, které se do USA přistěhovaly a s výukou angličtiny začínají. Od září 2016 učí v Magic Hill.

Mgr. Michaela KožusznikováMgr. Michaela Čakovská

třídní učitelka
Motto: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje..“více…

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň, zároveň je držitelkou ESOL certifikátu a absolventkou mnoho seminářů Montessori pedagogiky a několika studijních pobytů v Anglii a USA. Michaela posledních 5 let vyučovala na česko-anglické základní Montessori škole v Praze. Kromě toho se zajímá o studium cizích jazyků, momentálně se věnuje studiu španělštiny. Pravidelně sportuje a je certifikovanou instruktorkou Trampies. Cestování a hudba jsou její vášní. Umí hrát na kytaru a flétnu.

Timothy DayTimothy Day

učitel angličtiny a lektor odpoledního klubu
Motto: „When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.“
více…

Timothy v roce 2001 dokončil studia na Southern Illinois University v oboru sociologie a komunikace, dále je držitelem TESOL certifikátu k výuce AJ a absolventem programu pro vzdělávání a podporu nadaných studentů na Arizona State Univerzity v letech 2015-2017. 13 let pracoval jako učitel anglického jazyka v Praze nejprve v předškolním vzdělávání v ABC Academy a poté v Sunny Canadian International school. Timothy se aktivně zajímá a dále vzdělává v oblasti podpory nadaných studentů. Je sportovec a aktivní hráč šachů.

daniela_duskovaMgr. Daniela Dušková

třídní učitelka
Motto: „Hudba povznáší všechny povahy k ideální kráse.“ více…

Je absolventkou magisterského studijního oboru německý jazyk – hudební výchova pro II. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě. Následně si rozšířila kvalifikaci studiem Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté učila na základní škole T.G.M. v Jihlavě, odkud pochází. Čtyři roky žila se svým manželem v Chicagu, kde hlídala děti a vyučovala hru na klavír. V Magic Hill pracovala nejprve 2 roky jako učitelka mateřské školy a od roku 2012 jako učitelka základní školy. Mezi její zájmy patří hudba, četba a cestování.

Jason HelmerJason Helmer

učitel anglického jazyka
Motto: „It’s important to teach students to see the potential for greatness in themselves.“více…

Jason je absolventem Emporia State University v oboru hudební vzdělávání a žurnalistika. Má dlouholetou praxi jako učitel anglického jazyka, od roku 1995 pracoval jako asistent učitele ve speciálním předškolním zařízení v USA, dále 2 roky působil jako odborný učitel anglické literatury a čtení na základní škole v USA.
Od roku 2013 působil v Praze v Institutu jazykového vzdělávání jako učitel, podílel se na tvorbě vzdělávacích koncepcí, testovacích metod, vedl týmy učitelů anglického jazyka. V Magic Hill působí od roku 2017.

Bc. Kateřina HybešováBc. Kateřina Hybešová

třídní učitelka
Motto: „Don’t call it a dream, call it a plan.“více…

Je absolventkou bakalářského programu Univerzity Karlovy, fakulty Sociálních věd. Kromě praxe v obchodních firmách Katka pracovala 2 roky jako Au pair v Limě, Peru. Má také zkušenosti s vedením volnočasových aktivit dětí a je dlouholetou vedoucí Skautského oddílu. Katka absolvovala řadu odborných seminářů z programu Začít spolu a výuky matematiky podle profesora Hejného. V Magic Hill působí od roku 2017 jako učitelka 0. přípravné třídy.

Clara JaneckaClara Janecka

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Where there is laughter there is learning.“více…

Je absolventkou Carleton University v Ottavě, Kanada a Waterloo University, kde také po absolutoriu 3 roky pracovala jako odborný asistent. Dále je držitelkou TEFL certifikátu. Carla pracovala také téměř 7 let jako instruktorka v jachtařské škole, kde vedla programy pro děti a mládež. V Čechách působí od roku 2015 jako učitelka anglického jazyka.

alena_jetmarovaAlena Jetmarová

třídní učitelka
Motto: „Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.“více…

Alena pracovala zprvu jako učitelka v mateřské škole Magic Hill (8 let) a rok jako asistentka pedagoga v naší škole. Původem je Alena dětská zdravotní sestra, vystudovala vyšší odbornou školu v Praze. Následně si rozšířila profesní záběr v ročním kurzu pro asistenty pedagoga. Nyní zahajuje studium učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze. Kromě toho absolvovala některé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, např. Respektovat a být respektován, kurzy s výtvarnou tematikou a k problematice vztahů ve třídě, semináře výuky matematiky metodou profesora Hejného. Pravidelně jezdí s dětmi na letní tábory, pracovala jako vedoucí ve Skautu.

Raechel LemisRaechel Lemis

učitelka angličtiny, individuální výuka
více…

Je absolventkou Gallaudet University ve Washingtonu se specializací na jazykové studie. Dále je držitelkou TESL Certifikátu k výuce AJ. Raechel pracovala od roku 2014 jako učitelka AJ pro jazykové školy v Praze a rok také jako učitelka AJ v předškolním zařízení.

barbara_ann_lottBarbara Ann Lott

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu
Motto: „Striving to create a classroom community with a love and passion for learning.“více…

Barbara vystudovala bakalářský program Elementary Education s profilací na Early Childhood Education. Je také držitelkou certifikátu TEFL, který ji kvalifikuje k výuce angličtiny jako druhého jazyka. Mnohaletou učitelskou praxi získala za svého působení na primárních školách v USA a též jako dobrovolnice-lektorka angličtiny pro cizince. Do Prahy se přestěhovala v roce 2012 a poskytovala soukromé lekce angličtiny pro děti i dospělé. K týmu Magic Hill se připojila v září 2015.

Jiří LukaMgr. Jiří Luka

ředitel školy
Motto: „Co je důležité, je očím neviditelné….“více…

Jiří Luka je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor učitelství prvního stupně a oboru management pracovníků ve školství. Pracoval 11 let na základní škole jako učitel na 1. stupni, poté se stal zástupcem ředitele. Od roku 2007 byl v pozici ředitele soukromé bilingvní základní školy a od roku 2010 ředitelem ZŠ Open Gate. Od roku 2004 je držitelem titulu Zlatý Ámos, který je udělován nejoblíbenějšímu učiteli České republiky, a dále titulu Ámos Microsoft a Ámos dětské poroty. Již třicet let pořádá letní tábory, pravidelně také zpívá s kytarou dětem v dětském domově. Absolvoval mnoho kurzů a seminářů, např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Instruktor plavání, FCE, Kurz učitele angličtiny, rekvalifikační kurz Profesionální kouč a další. Koučování (zejména pedagogických pracovníků) se také aktivně věnuje.

svatopluk_maresSvatopluk Mareš

třídní učitel, učitel Češtiny, Dějepisu
Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“více…

Svatopluk přišel do Magic Hill v roce 2015 s dlouholetou praxí učitele a lektora. Od roku 1990 působil na 1. i 2. stupni základní školy. Pracoval také s dětmi se specifickými poruchami učení na speciální Waldorfské škole. Postupně se profiloval v oblasti osobnostní a sociální výchovy, dramatické výchovy, mediální a výtvarné výchovy. Absolvoval seminář Dramaturgie dětského divadla a vedl školní dramatický soubor. Je editorem a spoluautorem několika publikací zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a osobnostního rozvoje žáků. Jako autor se podílel na pracovních sešitech ediční řady Kuliferda. Absolvoval široké spektrum kurzů dalšího vzdělávání s důrazem na rozvoj kritického myšlení žáků a komunikačních dovedností. Nyní zahajuje doplňující studium v oboru Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a pedagogika. Ve volném čase se věnuje fotografování, keramice a práci v grafických editorech.

Mgr. Alena MiklováMgr. Alena Miklová

třídní učitelka
Motto: „Mnohému jsem se naučila od svých učitelů, ještě více od svých vlastních dětí a nejvíce od svých žáků.“více…

Alena je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství pro 1. stupeň. Ve své téměř dvacetileté praxi vyučovala jak na státních ZŠ, tak i ve škole alternativní. Profesně se navíc věnuje speciální pedagogice, práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, zabývá se muzikoterapií, je absolventkou mnoha kurzů a odborných seminářů jako Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Montessori seminářů Aha matematika a Číst a psát, rozumět a dále kurzu Matematika profesora Hejného, Comenia script. V Magic Hill je od roku 2018.

Gabriela NechutnáGabriela Nechutná

třídní učitelka
Motto: „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“více…

Studuje v posledním ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu – je instruktorkou lyžování, cvičitelkou plavání II. třídy, zdravotnicí zotavovacích akcí. Jeden semestr studovala ve Finsku. Má za sebou roční působení v MŠ Landie. pedagogickou praxi v Magic Hill a od září 2017 pracuje jako třídní učitelka v Magic Hill. Absolvovala několik seminářů pro učitele, např. Kritické myšlení.
Aktivně se věnuje hudbě, hraje na několik hudebních nástrojů (klavír, příčná flétna), vyučuje hudební teorii na letním soustředění Kühnova dětského sboru. Působí ve volnočasovém spolku Vesmír Říčany.

Ing. Lucie NejedláIng. Lucie Nejedlá

třídní učitelka, učitelka Biologie, Chemie, Němčiny
Motto: „Každý, kdo se přestane učit, je starý. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.““více…

Lucie vystudovala VŠZ Praha, Agronomickou fakultu – obor ochrana a tvorba krajiny. Poté vystudovala PF UK – učitelství odborných předmětů. Pracovala jako učitelka na SOU a Institutu pro postgraduální vzdělávání Technické univerzity Drážďany. Od roku 1998 působila na Základní škole v Říčanech. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů. Má bohaté zkušenosti z pedagogické práce na různých stupních školství. V uplynulých letech vyučovala přírodovědné předměty, hudební a výtvarné výchovy a německý jazyk. Lucie hraje na klavír, zpívá, ve volném čase se věnuje rodině a četbě.

melanie_radaMelanie Rada

učitelka anglického jazyka a Španělštiny, vedoucí anglické sekce
Motto: „Trick people into learning through fun.“více…

Mel se narodila ve Venezuele, má kanadské a nyní i české občanství. Hovoří plynně anglicky, španělsky a francouzsky. Pedagogické vzdělání získala na univerzitě v Quebecu se specializací na historii moderního umění a filozofii. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL pro výuku angličtiny jako druhého jazyka. V České republice je od roku 2005, kdy pracovala zprvu jako lektorka pro různé jazykové školy, později jako učitelka na English College in Prague, International Montessori School of Prague a od roku 2013 v Magic Hill. V naší škole zastává funkci Head english teacher – vedoucí oddělení anglického jazyka. Melanie se vedle učitelství cizích jazyků profiluje na výtvarnou a dramatickou výchovu (drama/theatre). Působí jako umělecká vedoucí mezinárodního divadelního sboru Akanda a dále praktikovala v divadlech Komedie, Na Zábradlí a Minor a na FAMU v Praze.

Mgr. Kristýna ŘehákováMgr. Kristýna Řeháková

učitelka Tělesné výchovy a Výchovy ke zdraví
Motto: „Nejvzácnějším zdrojem není ropa, kovy, čistý vzduch, kapitál, práce nebo technologie. Je jím naše ochota si naslouchat, učit se od sebe navzájem a pravdu hledat, nikoliv ji prostě mít.“více…

Je absolventkou fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor trenérství a učitelství, dlouhodobě působila jako sportovní trenér mládeže a trenér české representace skibobistů. Má také bohaté zkušenosti s organizováním teambuildingových programů, sportovních soutěží a je absolventkou Life Dynamic výcviku poradenských a terapeutických dovedností.

RNDr. Kamila Šimková-BroulováRNDr. Kamila Šimková-Broulová

učitelka Zeměpisu
Motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“více…

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK Praha, oboru „odborná geografie – fyzická geografie a geoekologie“ a doplňujícího studia pedagogiky na UJEP Ústí nad Labem. Pedagogické práci se věnuje více než deset let, vyučovala na státních i soukromých školách včetně ZŠ Magic Hill. V současné době působí jako profesorka zeměpisu a španělštiny na osmiletém gymnáziu a pravidelně přednáší na PřF UK. Kromě pedagogické praxe velkou část profesní kariéry pracovala jako novinářka-cestovatelka a dokumentaristka, zúčastnila se několika významných geografických expedic. Vedle řady reportáží pro nejrůznější média je spoluautorkou scénářů dokumentárních filmů České televize a několika knižních publikací.

Bc. Otakar VáclavíkBc. Otakar Václavík

třídní učitel, učitel Matematiky, Fyziky
Motto: „Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“ více…

Otakar vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor učitelství odborných předmětů. V současnosti si dále doplňuje kvalifikaci na Masarykově univerzitě. Má zkušenosti z oblasti výuky matematiky a fyziky na 2. stupni ZŠ, kde tyto předměty vyučuje již od roku 2006. Působil také na 1. stupni ZŠ a jako učitel dramatické výchovy a osobnostní výchovy. Spolupracoval se společností KONIKLEC jako koordinátor environmentální výchovy na ZŠ. Mezi jeho koníčky patří příroda, cestování.

helena_vodovaMgr. Helena Vodová

třídní učitelka
Motto: „Výchova: když dáš někomu život, dej mu i návod k použití.“ více…

Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a na Pedagogické fakultě učitelství pro 1. st ZŠ. Po ukončení studií pracovala jako učitelka 1. – 5. třídy, lektorka hry na flétnu a výtvarné výchovy. Helena rozšířila svou aprobaci o certifikaci Preventista řečové výchovy – logopedický asistent. Dále má za sebou např. kurzy Kritického myšlení, Respektovat a být respektován, školení matematiky Prof.Hejného, roční kurs na PF UK Netradiční přístupy výuky na 1. st. ZŠ či např. program Začít spolu. Poslední dva roky byla ve výcviku Obecného a oborového mentoringu. Spolupracuje s Muzeem Říčany a specializuje se na badatelsky orientovanou výuku. V Magic Hill působí od roku 2014.

Kathryn Wilkins

učitelka angličtiny a lektorka odpoledního klubu

Motto: „One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.” více…

Kathryn je absolventkou University of North Carolina v Grensboro, USA. Svou pedagogickou kariéru zahájila již v roce 2005, kdy získala Trinity TEFL certification. Po té pracovala více než 2 roky jako učitelka AJ ve Francii, Itálii a více než rok jako učitelka AJ v mateřské škole v Japonsku. Od roku 2012 působí v Praze jako učitelka AJ pro jazykové školy a průvodce pro turisty. V Magic Hill působí od roku 2016.

Asistenti, družina :

Mgr. Lenka KočováMgr. Lenka Kočová

asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
Motto: „Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.“ více…

Lenka je absolventkou bakalářského programu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru Pedagogika a vychovatelství a dále magisterského studia na Univerzitě Karlově v oboru Pedagogika. Lenka má praxi v předškolních zařízeních a pracovala také v Centru primární prevence jako lektorka programů pro 2. stupeň ZŠ. Dlouhodobě také působí jako instruktor na letních dětských táborech. Hraje na kytaru.

Marek PodhorskýMarek Podhorský

asistent pedagoga, vychovatel ve školní družině
Motto: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“ více…

Marek absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství a vychovatelství pro speciální školy a speciální zařízení. Poté pracoval několik let jako vychovatel v diagnostickém ústavu pro mládež a věnoval se vedení turistických oddílů a volnočasových aktivit pro děti. Naposledy působil jako vychovatel ve školním klubu na waldorfské škole. Přes dvacet let píše turistické průvodce a populárně naučnou literaturu. Má rád cestování, přírodu, tvořivé aktivity a knihy.

Leona SchneiderováLeona Schneiderová

asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
Motto: „Nikdy neříkej nikdy…“ více…

Leona nejdříve vystudovala střední ekonomickou školu, poté vychovala 4 děti. Následně Leona pracovala jako au-pair předškolních dětí (5 let). V naší škole působí jako asistentka pedagoga od roku 2015. Kvalifikaci si doplnila akreditovaným studiem asistent pedagoga. Leona má ráda sport, vaření, zahradničení, četbu a turistiku.

recruitment_banner