Ceník

Školkovné platné pro školní rok 2019/2020 zůstává v platnosti i pro školní rok 2020/2021

Režim docházky Měsíční platba
Celodenní 5x týdně 17 250 Kč
Celodenní 4xtýdně 16 100 Kč
Celodenní 3x týdně 13 600 Kč
Celodenní 2x týdně 11 250 Kč
Dopoledne 5x týdně 13 600 Kč
Dopolední 4x týdně 11 900 Kč
Dopolední 3x týdně 9 050 Kč
Dopolední 2x týdně 6 800 Kč
Stravné Kč za den
Celodenní 50
Dopoledne 40

 

Při registraci dítěte je nutno uhradit reservační poplatek ve výši 7 000 Kč, ten bude následně odečten od první platby školkovného. V případě zrušení reservace, je poplatek nevratný.

Školné je hrazeno pravidelně v měsíčních platbách za každý měsíc docházky dítěte, pokud není dohodnuto jinak. Uhrazené školné je nevratné.

V případě absence dítěte je možno zameškané dny nahradit v průběhu následujících měsíců během docházky do mateřské školy. Náhrady lze též převést do následujících školních let.

Náhrady je potřeba dohodnout ve školce s učiteli předem. V případě čerpání náhrad se tyto vybírají nad rámec pravidelné platby aktuálně sjednané docházky. Maximálně je možno za měsíc docházky vyčerpat z náhrad 3 celé dny respektive 6 dopolední.

U celodenní docházky 5x týdně nelze náhrady čerpat, rodičům je poskytnuta sleva z následující platby školného. V případě absence dítěte delší než 5 po sobě jdoucích pracovních dnů školka poskytne slevu na školném pro následující kalendářní měsíc ve výši 10%, v případě absence delší než 10 po sobě jdoucích pracovních dnů slevu 15%.

Sourozencům dětí v MŠ/ZŠ Magic Hill poskytujeme sourozeneckou slevu 15% ze základního školného po dobu souběžné docházky.

V případě platby celoroční částky školného do 30.června předchozího školního roku poskytujeme 5% slevu z předepsaného školného.

Při vyzvedávání dítěte po provozní době je účtován poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu.