Program dne

Školka má provozní dobu od 7:30 hodin ráno do 17:30 hodin večer.

7:30 – 9:00 Scházení dětí, volná hra dětí pod dohledem učitele
9:00 – 9:10 Zahájení dne – společný úklid herny a ranní kroužek
(pozdrav, rozcvička, uvítání, jaký je dnes den, co jsme
dělali včera/jaký byl víkend, jaké je počasí, zpíváme si, atd.)
9:10 – 9:55 Dopolední lekce – výuka v blocích – četba, povídání,
edukativní hry, práce s výukovými materiály.
Zaměření lekcí odpovídá tématu měsíce
9:55 – 10:00 Příprava na svačinu, mytí rukou, prostírání stolů
10:00 – 10:15 Dopolední svačina
10:15 – 11:45 Dopolední výtvarná činnost – práce s různými materiály,
technikami, téma odpovídá tématu měsíce a navazuje
na ranní lekci nebo dopolední program – pravidelné kroužky
a pobyt venku, volná hra dětí, vycházky. Pravidelné dopolední aktivity – Keramika, Návštěvy školní farmy, Pohybové hry
11:50 – 12:00 Příprava na oběd, mytí rukou, prostírání stolů
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Odpolední klid – děti spí nebo mají klidový program
(četba pohádek, poslech relaxační hudby a pohádek) s ohledem na věk dětí. Starší děti navazují po odpoledním klidu výukou v lekcích a v předškolní přípravě.
14:30 – 14:40 Příprava na svačinu, mytí rukou, prostírání stolů
14:40 – 15:00 Odpolední svačina
15:00 – 17:30 Odpolední program – odpolední kroužky – podle plánu
pravidelných aktivit (kroužky ve školce, malování,
opakování – co jsme dnes dělali, plánování dalšího
dne – na co se těšíme zítra).Podle počasí pobyt na zahradě. Pravidelné odpolední kroužky – Plavání, Kroužek flétny, Kroužek vaření.