Pedagogický sbor

Mgr. Zuzana Claire AglerováMgr. Zuzana Claire Aglerová

Motto: „Nejkrásnější hudba je lidský smích.“více…

Zuzka je absolventkou Střední pedagogické školy a také Univerzity Palackého v oboru Anglický jazyk a výtvarná výchova. Má osmiletou pedagogickou praxi zejména jak o učitelka AJ na základní škole a jako učitelka v mateřské škole. Zuzka také strávila více než rok v zahraničí jako au pair. Je vdaná, má děti, k jejím zálibám patří výtvarné činnosti a všechny druhy sportů.

Bc. Klára Chamula GajdováBc. Klára Chamula Gajdová

Motto: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“více…

Vystudovala Střední pedagogickou školu, obor Pedagogické lyceum se zaměřením na živé jazyky. Na Ostravské Univerzitě absolvovala obor Učitelství pro mateřské školy. Čtyři roky učila v mateřské škole ve Vratimově. Má zkušenost s prací s dětmi v zahraničí, konkrétně v Holandsku, kde pracovala čtyři roky jako au-pair. V průběhu své pedagogické práce absolvuje řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na cílený rozvoj dětí v předškolním věku. V Magic Hill vede kroužek flétny. Mezi její zájmy patří hudba, cestování, cyklistika a příroda. Momentálně je Klárka na mateřské dovolené.

Lucie Kroupová

Motto: „Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.“více…

Vystudovala Střední Pedagogickou školu. Pracovala 5 let jako asistentka učitele v British International School of Prague, kde také vedla Czech club pro předškolní děti. 2 roky pracovala jako učitelka v soukromé česko-anglické školce, kde vedla hudební kroužek. V roce 2004 nastoupila do MŠ Magic Hill a po mateřské dovolené se zde opět vrátila. Při mateřské dovolené pracovala s malými dětmi v mateřském centru jako lektorka hudebního kroužku a angličtiny. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL . Absolvovala Informativní kurz Montessori pedagogiky, seminář matematiky prof. Hejného, kurz Muzikoterapie. Mezi její zájmy patří hudba, četba, sport a cestování. Je vdaná a má 3 dcery.

Jana PátkováJana Pátková

Motto: „Můžeš-li pomoci,pomáhej!“ více…

Jana Vystudovala Střední pedagogickou školu a v mateřských školách působí po celý svůj profesní život, to je více než 30 let. Naposledy v MŠ Čtyřlístek Říčany. Jana zde také vedla dětský hudební soubor Mikeš a podílela se na tvorbě přírodní zahrady. Jana má ráda přírodu, turistiku a hudbu.

Bc. Radka Stiborová, DiS.

Motto: „Život je dobrý učitel. Když nepochopíš lekci, zopakuje ti ji.“ více…

Radka vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor Všeobecná sestra a následně Vyšší zdravotnickou školu, specializační obor Diplomovaná dětská sestra. Dva roky působila ve zdravotnictví. Poté vystudovala bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě a v současné době si ještě rozšiřuje vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky pomocí specializačních seminářů. Od roku 2008 působí jako učitelka v mateřské škole a od roku 2013 je součástí týmu Mateřské školy Magic Hill.

Luc TonnerLuc Tonner

Motto: „It’s kind of fun to do the impossible.“ více…

Luc vystudoval bakalářský program Language Arts profilovaný na anglický jazyk. Během svého pracovního pobytu v Asii složil zkoušku TEFL. Vyučoval angličtinu v bilingvních školách v Thajsku a Tchajwanu a od roku 2010, kdy přesídlil do Prahy, také v České republice. Celkem se věnuje učitelství jazyků (angličtina a základy francouzštiny) přes 15 let. V naší škole působí již druhým rokem.

George TunklGeorge Tunkl

Motto: „The true method of knowledge is experiment.“ více…

George pracuje s předškolními dětmi 26 let. Všechno to začalo v největší neziskové školce v Torontě Children’s Circle Daycare. Vedle práce s malými dětmi George pracoval 4 roky jako učitel autoškoly pro Young Drivers of Canada. Když není ve škole, George miluje lyže, kolo, hru na kytaru. Snaží se vést děti k samostatnosti, samostatnému myšlení (přemýšlení, rozhodování), k ohleduplnosti, ke kladnému pohledu na svět a brát vše s humorem.

PhDr. Radana Wagenknechtová, ředitelka školky

Motto: „Dej pozor, o čem přemýšlíš, stanou se z toho slova, dej pozor na svá slova, stanou se z toho činy, dej pozor na své činy, stanou se z toho zvyky, dej pozor na své zvyky, stanou se součástí Tvé osobnosti.“
více…

Vystudovala střední zdravotnickou školu obor dětská sestra. Následně pracovala několik let jako porodní asistentka. Je absolventkou studia na pedagogické fakultě UK v Praze v oboru speciální pedagogika. V Centru školského managementu UK vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management a magisterské studium Management vzdělávání. Dále absolvovala široké spektrum dalšího vzdělávání, převážně v oblasti předškolní pedagogiky, např. je držitelkou osvědčení z Montessori pedagogiky, dále absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurz Hejného metody matematiky pro předškolní děti. Kromě pedagogické činnosti se věnuje také osobnostnímu a profesnímu koučování. Je instruktorkou snowboardingu, spinningu a alpinningu. V mateřské škole Magic Hill působí od roku 2008, z toho od roku 2011 na pozici ředitelky.

Tereza VítováTereza Vítová

Motto: “Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili.” více…

Vystudovala Učitelství pro Mateřské školy na Univerzitě Karlově v Praze. Učila v Mateřské škole v Kladně, kde vedla kroužek hry na zobcovou flétnu. Po návratu z mateřské dovolené nastoupila do Mateřské školy v Říčanech. V Magic Hill je od roku 2017.

Daniela Zepeda ArancibiaDaniela Zepeda Arancibia

Motto: “Of all things love is the most potent” více…

Pochází z Chile, studovala na High school v Chile a také na Rio Vista High School v Californii v USA. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů zaměřených na výuku anglického jazyka jako např. Teachers Training course a Teachers Preschool Training course organizovaný The Anglo Mexican Foundation v Mexico City. Angličtinu vyučuje od roku 2006,v Praze od roku 2012, kde pracovala v předškolních zařízeních a v jazykových školách.