Pedagogický sbor

Micaela Gacusan

Motto: „When a career and a passion come together, it creates a beautiful and happy life..“více…

Jan Micaela je původem z Filipín, absolvovala bakalářské pedagogické studium na Tarlac State University v oboru Základní vzdělávání. Od roku 2012 pracuje jako učitelka anglického jazyka nejprve na základních školách na Filipínách včetně mezinárodních škol, kde působila jako Head teacher. Mezi lety 2014 a 2018 pracovala jako vedoucí učitelka v mateřské škole Mighty Minds v Jakartě. Od roku 2018 žije v České republice a do naší školky přechází ze základní školy Erudio. Jan Micaela je také absolventkou mnoha kurzů například. Speech and drama to young learners, Basic principles of story telling, First Aid a je také držitelkou TEFL certifikátu.

Mgr. Lenka Klapková

Motto: „Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj..“více…

Lenka je absolventkou bakalářského programu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru Pedagogika a vychovatelství a dále magisterského studia na Univerzitě Karlově v oboru Pedagogika. Lenka má praxi v předškolních zařízeních a pracovala také v Centru primární prevence jako lektorka programů pro 2. stupeň ZŠ. Dlouhodobě také působí jako instruktor na letních dětských táborech. Hraje na kytaru. V loňském roce působila jako asistentka pedagoga na naší základní škole.

Lucie Kroupová

Motto: „Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.“více…

Vystudovala Střední Pedagogickou školu. Pracovala 5 let jako asistentka učitele v British International School of Prague, kde také vedla Czech club pro předškolní děti. 2 roky pracovala jako učitelka v soukromé česko-anglické školce, kde vedla hudební kroužek. V roce 2004 nastoupila do MŠ Magic Hill a po mateřské dovolené se zde opět vrátila. Při mateřské dovolené pracovala s malými dětmi v mateřském centru jako lektorka hudebního kroužku a angličtiny. Je držitelkou mezinárodního certifikátu TEFL . Absolvovala Informativní kurz Montessori pedagogiky, seminář matematiky prof. Hejného, kurz Muzikoterapie. Mezi její zájmy patří hudba, četba, sport a cestování. Je vdaná a má 3 dcery.

Elham Parsian

Motto: „Follow your dreams, transform your life.“ více…

Eli pochází z Iránu, kde absolvovala University of Art, na Karlově univerzitě vystudovala český jazyk a dále si rozšířila odbornost v předškolní pedagogice. Ve své praxi se věnovala výuce výtvarné výchovy od předškolního věku až po Univerzitní studenty, 3 roky vyučovala výtvarnou výchovu na základní škole v Iránu, 2 roky pracovala v mateřské školce v Montrealu a vedla kurz kreativní tvorby. V naší školce působí od roku 2017.

Jana Pátková

Motto: „Můžeš-li pomoci,pomáhej!“ více…

Jana Vystudovala Střední pedagogickou školu a v mateřských školách působí po celý svůj profesní život, to je více než 30 let. Naposledy v MŠ Čtyřlístek Říčany. Jana zde také vedla dětský hudební soubor Mikeš a podílela se na tvorbě přírodní zahrady. Jana má ráda přírodu, turistiku a hudbu.

Marek Podhorský

Motto: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“ více…

Marek absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství a vychovatelství pro speciální školy a speciální zařízení. Poté pracoval několik let jako vychovatel v diagnostickém ústavu pro mládež a věnoval se vedení turistických oddílů a volnočasových aktivit pro děti. Naposledy působil jako vychovatel ve školním klubu na waldorfské škole. Přes dvacet let píše turistické průvodce a populárně naučnou literaturu. Má rád cestování, přírodu, tvořivé aktivity a knihy. V loňském roce působil jako asistent družiny a učitel výtvarné výchovy na naší základní škole.

Luc Tonner

Motto: „It’s kind of fun to do the impossible.“ více…

Luc vystudoval bakalářský program Language Arts profilovaný na anglický jazyk. Během svého pracovního pobytu v Asii složil zkoušku TEFL. Vyučoval angličtinu v bilingvních školách v Thajsku a Tchajwanu a od roku 2010, kdy přesídlil do Prahy, také v České republice. Celkem se věnuje učitelství jazyků (angličtina a základy francouzštiny) přes 15 let. V naší škole působí již druhým rokem.

 

PhDr. Radana Wagenknechtová, ředitelka školky

Motto: „Dej pozor, o čem přemýšlíš, stanou se z toho slova, dej pozor na svá slova, stanou se z toho činy, dej pozor na své činy, stanou se z toho zvyky, dej pozor na své zvyky, stanou se součástí Tvé osobnosti.“
více…

Vystudovala střední zdravotnickou školu obor dětská sestra. Následně pracovala několik let jako porodní asistentka. Je absolventkou studia na pedagogické fakultě UK v Praze v oboru speciální pedagogika. V Centru školského managementu UK vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management a magisterské studium Management vzdělávání. Dále absolvovala široké spektrum dalšího vzdělávání, převážně v oblasti předškolní pedagogiky, např. je držitelkou osvědčení z Montessori pedagogiky, dále absolvovala kurz Respektovat a být respektován, kurz Hejného metody matematiky pro předškolní děti. Kromě pedagogické činnosti se věnuje také osobnostnímu a profesnímu koučování. Je instruktorkou snowboardingu, spinningu a alpinningu. V mateřské škole Magic Hill působí od roku 2008, z toho od roku 2011 na pozici ředitelky.

 

 Daniela Zepeda Arancibia

 Motto: “Of all things love is the most potent” více…

 Pochází z Chile, studovala na High school v Chile a také na Rio Vista High School v Californii v USA. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů  zaměřených na výuku anglického jazyka jako např. Teachers Training course a Teachers Preschool Training course organizovaný The Anglo Mexican  Foundation v Mexico City. Angličtinu vyučuje od roku 2006,v Praze od roku 2012, kde pracovala v předškolních zařízeních a v jazykových školách.