Celoroční plán témat

 

Září – Naše školka, naše třída

Vítání nových dětí, seznámení se s režimem školky a třídy, tvorba třídních pravidel, seznámení se s novými kamarády. Povídání o létě, prázdninách, kde jsem všude byl/a o prázdninách a také téma Já a moje rodina – kdo jsem já, moje záliby, moje rodina a ti druzí.

Říjen – Místo, kde žijeme, odkud pocházím

Budeme si povídat o domově, o tom, kde žijeme a odkud pocházíme. Povíme si o zvycích a tradicích, které u nás dodržujeme. Seznámíme se s tím, co mají různí lidé za zaměstnání, proč lidé zaměstnání mají, jak tráví čas ve své práci, co jednotlivé práce obnáší. Budeme zjišťovat, co nás baví a čím bychom chtěli být, co pro to musíme udělat. Děti se budou moci podělit o své zkušenosti, jaké zaměstnání mají členové rodiny a lidé v blízkém okolí. Pozveme si do školky lidi různých profesí. V říjnu také tradičně slavíme HALLOWEEN.

Listopad – Doprava, bezpečnost, úrazy a poranění

Jak se chránit před úrazy, dodržování bezpečnostních pravidel, ohleduplnost, základy zdravovědy, bezpečnost naše i druhých, jak pečovat o zdraví (nachlazení, chřipka…)

Pravidla silničního provozu, bezpečnost účastníků silničního provozu (v autě, chodec, cyklista…), druhy dopravních prostředků.

Prosinec – blíží se Vánoce – Vánoce v Magic Hill.

Zima a zimní čas, proč je v zimě zima, proč je brzy tma, co dělá v zimě příroda, zvířata a jak jim můžeme pomoci. Příprava Vánoční besídky, povídání o tradici Vánoc, Adventní čas, pečení cukroví, výroba ozdob na vánoční stromek. Na konci měsíce slavíme Vánoce v Magic Hill – odpolední program pro rodiče a náš tradiční dobročinný bazar – výtěžek opět poukážeme Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Leden – Naše tělo, lidské smysly

Popíšeme si lidské tělo, jak funguje, všechny lidské smysly, jak je pro nás důležité zdraví, co můžeme pro své zdraví udělat a jak bychom bez něho byli velmi oslabení. Budeme trénovat všechny smysly, budeme poslouchat různé zvuky, různé druhy hudby, zkusíme si jaké je to být po tmě, budeme modelovat a zkoušet práci s různými materiály, poznávat věci a předměty hmatem, a podobně. Pokusíme si vysvětlit (vyzkoušet), jaké je to mít nějaký handicap a jak se k handicapovaným chovat.

Únor – Naše planeta Země, světadíly

Budeme se učit o jednotlivých světadílech, o horách, mořích, oceánech a vesmíru. Nakreslíme si mapu světa, povíme si, co na ní můžeme nalézt a proč je důležitá a jak rozličně lidé na naší planetě Zemi žijí. Seznámíme se s různými národnostmi a jejich zvyklostmi, podnebím, tradicemi a jejich zvláštnostmi. Povíme si ale také o jiných zemích, třeba odkud pochází naše paní učitelky, jaké to tam je, jaké nosí oblečení, jaké mají oblíbená jídla, kde jejich zemi najdeme na globusu. Připomeneme si důležitost respektování sebe i druhých.

Březen – Měsíc knížek a pohádek, divadlo, umění, kultura

Budeme si povídat o pohádkách, kde vítězí dobro nad zlem, jaké máme oblíbené pohádky a knihy pro děti a proč se nám líbí. Přineseme do školky své oblíbené knížky a popovídáme si o nich. Budeme zjišťovat, jaké nepřeberné množství různých příběhů známe. Řekneme si, proč je četba důležitá, proč je dobré číst. Navštívíme místní knihovnu a připojíme se k projektu “Celé Česko čte dětem”(www.celeceskoctedetem.cz). Uspořádáme velkou výstavu knih ve školce. Seznamujeme se s různými druhy divadla, loutkové divadlo, divadlo s živými herci, divadlo pro děti, muzikál, balet a tak dále. Naučíme se jak se v divadle chovat, co si do divadla obléknout. Společně si zahrajeme divadlo ve školce, budeme dramatizovat známé pohádky a příběhy a hrát různé role, povíme si o poučeních z příběhů.

Duben – Příroda kolem nás, životní prostředí, recyklace

V květnu se začneme těšit na krásné jarní počasí a na to jak se začne probouzet příroda kolem nás. Budeme se učit o tom, jak přírodu kolem nás chránit, šetřit životní prostředí a recyklovat. Pokud nám počasí bude přát, podnikneme mnoho „jarních“ výletů do okolí školky a hlavně do míst, kde nám příroda ukáže svá jarní kouzla. Dozvíme se spoustu nového o tom, co dělala zvířátka v zimě a jak se změnil jejich život s příchodem teplých dní a jak je to s přírodou během celého roku. Společně oslavíme Den země.

Květen – Pečujeme o zdraví, zdravá strava

Zaměříme se na zdravé stravování. Celý měsíc se budeme učit o zdravých potravinách, budeme si vyrábět různé zdravé svačinky, ovocné a zeleninové koktejly, šťávy, pomazánky, apod. Dojdeme si sami do obchodu vybrat potraviny, které si také sami zaplatíme a pak si z nich něco dobrého „uvaříme“. Sami si budeme krájet, mazat a učit se nachystat si na talíř jen to, co opravdu sníme, aby se neplýtvalo.

Červen – Chystáme se na prázdniny

Co můžeme podnikat v létě, jaké provozujeme sporty, jak se na ně vhodně oblékneme, jak vypadá příroda v létě. Na Den dětí si uspořádáme vlastní „Sportovní den dětí“. Na konci června pojedeme na letní školku v přírodě. Rozloučení se školním rokem a předškoláky, úklid školy a třídy, kam pojedu na prázdniny, připomenutí pravidel bezpečnosti při sportování a pobytu v přírodě.

Červenec + Srpen – prázdninový provoz.