Výlet do muzea LEGA

V pondělí 2. prosince podnikla přípravná 0. třída výlet do Prahy do muzea Lega.