Návštěva mobilního planetária

Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu. Děti se srozumitelnou formou dozví, proč se na Zemi střídá den a noc.

V dopoledních hodinách v areálu ZŠ Magic Hill. Akce je určena pro děti z Červené a Modré skupinky.