Léto pod hvězdami, muzeum Říčany

24. září Žlutá třída

25. září Přípravná třída

Děti budou mít možnost zahledět se ke hvězdám, dozví se, co jsou to galaxie, mlhoviny, hvězdy i planety. Společně si projdou interaktivní stanoviště a dílničky. Vydají se také po meziplanetární stezce a budou moci objevovat planety ve skutečném měřítku a vzdálenostech od Slunce.

Akce se uskuteční v dopoledních hodinách.