Informační schůzky pro rodiče

OD 15:00 h proběhne informativní schůzka rodičů nových dětí. Schůzka bude zahrnovat informace ohledně provozu a organizace mateřské školy. Koná se ve třídě Modré skupinky.

 

OD 16:30 h navazuje beseda pro rodiče předškoláků, všech dětí odcházejících v září 2020 do ZŠ.

Besedy se zúčastní naše školní psycholožka PhDr. Iveta Míková a vedení základní školy Magic Hill. Téma besedy bude zohledňovat kritéria pro školní zralost, testy školní zralosti, předškolní přípravu, informace o naší základní škole a kritéria pro přijetí do 1. třídy ZŠ Magic Hill.