Vánoční představení

Opět společně oslavíme Vánoce, zveme rodiče a prarodiče na vystoupení dětí a dobročinný prodej výrobků a dekorací. Jako každoročně poukážeme výtěžek Klubu nemocných cystickou fibrózou ( http://www.cfklub.cz).

Představení započne v 15 h v kulturním sále centra Na Fialce.