Přijímací řízení

Pro školní rok 2019/2020 otevřeme dvě budoucí první třídy s celkovým počtem přijatých žáků 30.

Žáci, kteří splnili podmínky zápisu, ale s ohledem na kapacitu přijímaných žáků nebyli mezi přijatými, budou zařazeni jako náhradníci.

Informace o výsledcích zápisu jsou zasílány rodičům emailem během čtvrtka 4.4.2019. Děkujeme všem za zájem o naši školu.

 

Pro školní rok 2019/2020 budeme opět otevírat jednu 6. třídu. Přijímací řízení do budoucí 6. třídy je dvoukolové a zahrnuje individuální pohovory a skupinové aktivity na společném dni. K individuálním pohovorům budou uchazeči zváni emailem od dubna 2019. Skupinový testovací den proběhne v květnu 2019. Přesnější informace obdrží zájemci v e-mailové pozvánce.