Přijímací řízení

Pro školní rok 2019/2020 budeme opět otevírat dvě třídy budoucích prvňáčků.

Přijímací řízení do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne v řádném termínu v měsíci dubnu 2019. Zájemci mohou zasílat elektronické přihlášky ke studiu již nyní. Přihlášky jsou on-line dostupné na našich stránkách. Pořadí došlých přihlášek nemá vliv na úspěšnost v přijímacím řízení. Kritéria pro přijímání žáků do 1.tříd pro školní rok 2019/2020 najdete ZDE

 

 

Pro školní rok 2019/2020 budeme opět otevírat jednu 6. třídu. Přijímací řízení do budoucí 6. třídy je dvoukolové a zahrnuje individuální pohovory a skupinové aktivity na společném dni. K individuálním pohovorům budou uchazeči zváni emailem od dubna 2019. Skupinový testovací den proběhne v květnu 2019. Přesnější informace obdrží zájemci v e-mailové pozvánce.

 

Všechny zájemce zveme na Dny otevřených dveří, které budeme pravidelně pořádat. Sledujte termíny Dnů otevřených dveří v sekci Život školy – Organizace školního roku.