Přijímací řízení

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme dvě budoucí první třídy s celkovým počtem přijatých žáků 30.

Žáci, kteří splnili podmínky zápisu, ale s ohledem na kapacitu přijímaných žáků nebyli mezi přijatými, budou zařazeni jako náhradníci.

 

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme jednu 6. třídu s celkovým počtem žáků 22.

Žáci, kteří nebyli přijati z důvodu kapacity třídy, budou zařazeni jako náhradníci.

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 vyhlásíme v zákonných termínech. Přihlášky do budoucích 1. tříd a budoucí 6. třídy je možno zasílat elektronicky, obratem obdržíte informaci o zaevidování přihlášky a pokyny k přijímacímu řízení.