Výukové cíle a programy

Kromě výuky pracovních činností spojených s ekologickou formou zahradničení, péčí o půdu, údržbou zahrady, starostí o domácí zvířata je možno farmu využívat k výuce přírodopisu, biologie, prvouky, pro environmentální programy, ale také na hodiny matematiky, českého jazyka či výtvarné a pracovní výchovy.

Farma nabízí žákům unikátní možnost reálné praktické zkušenosti, poznávání rostlin a živočichů a vzájemných vazeb mezi nimi v místě pro ně přirozeném, nikoliv pouze zprostředkovaně z učebnic či encyklopedií. Poskytuje také příležitost sledovat přírodní koloběh v celé šíři od semena přes růst plodin a péči o ně až po sklizeň produktů. Umožní sledovat roční cyklus přírody od období jarních příprav, setí, přes období sklizně až po úklid a zazimování. Žáci se seznamují s drobným hospodářským zvířectvem a jeho významem na farmě. Chováme slepice, kachny, jehňata, kozy, telata. Péče o ně učí žáky k respektu, pracovním návykům a vede k odbourávání strachu.

Ukázka výukových programů

Pro naše žáky i zájemce z ostatních škol a školek nabízíme několik výukových programů přizpůsobených věku dětí, ročnímu období i obsahu výuky v jednotlivých ročnících ZŠ.

Je možno také program sestavit na míru vzdělávacích potřeb konkrétní školy či třídy. V případě zájmu se obraťte na koordinátorku programů.

Obvyklý počet dětí v jedné výukové skupině je podle věku 15-25 žáků. Požadujeme doprovod minimálně jednoho pedagoga na 10 žáků. Zodpovědnost za žáky nese plně pedagogický doprovod, zaměstnanci farmy odpovídají pouze za výukový program.
Prosíme zohledněte, že program probíhá venku a podle aktuálního počasí doporučte žákům vhodné venkovní oblečení na práci a delší pobyt venku.

Cena programu

Cena za jedno dítě/žáka je obvykle 60,- Kč v závislosti na délce programu. Pedagogický doprovod zdarma. Cena prohlídky farmy bez výukového programu je 40,- Kč na žáka.

Cena zahrnuje lektorský program včetně podpůrných materiálů a slouží k podpoře provozu farmy. Podle aktuální sezóny si děti podle zvoleného programu odnesou z farmy malou výslužku.

A. KRÁLOVNA ŽÍŽALA I. aneb půda, základ života

1.-5. tř. ZŠ
září – říjen; duben – červen

Co je půda a kde se vzala? Kdo ji k životu potřebuje a kdo v ní navíc i žije? Prozkoumáme, z čeho se půda skládá, jak vzniká a proč je pro zahradníka tak důležitá její kvalita. Vysvětlíme si, jak se zahradník o půdu stará a co k tomu potřebuje. Prozkoumáme záhadnou živou hromadu zvanou kompost a řekneme si, proč je srdcem zahrady. V závěru se seznámíme s obyvatelkami žížalária (odborně vermikompostéru) a něčím dobrým je nakrmíme.

B. VSTÁVEJ SEMÍNKO, HO-LA-LA aneb cesta od semínka k rostlince

MŠ; 1.-5. tř. ZŠ
září – říjen; duben – červen

Je v žaludu celý strom? Co všechno potřebuje semínko, aby mohlo vyklíčit a rostlinka růst? Odkud se semínka vlastně berou, jak cestují, kam a proč? Společně prozkoumáme tajemství klíčení a naučíme se, jak semínko správně zasít a starat se o něj. Nakonec si povíme něco o starém umění semenaření, ukážeme si Semínkovnu a naučíme se semínka správně skladovat.

C. MRKEV MÁ RÁDA CIBULI aneb vybíráme správné sousedy na záhon

1.-5. tř. ZŠ
září – říjen; duben – červen

Můžeme mít opravdu mrkev ráda cibuli? Jak dlouhé kořínky má vlastně mrkev a jak dlouhé cibulka? Kdo jsou mšice, pochmurnatka nebo dřepčík? Povíme si, co je osevní plán a jak se tvoří. Ukážeme si přímo na záhonech farmy, co je to polykultura a proč není dobré pěstovat na záhonku jen jednu rostlinu stále dokola. Vysvětlíme si roli bylinek a květin mezi zeleninou. Ukážeme si, v čem všem lze pěstovat a co je vyvýšený záhon. A závěrem si sami jeden záhonek naplánujeme.

D. SPOLEČENSTVO STROMU aneb proč nechce strom růst sám

1.-5. tř. ZŠ
září – říjen; duben – červen

Co myslíte, má strom na zahradě rád společnost? A bude spokojenější, pokud se o něj budeme starat? Podíváme se společně, které stromy na farmě rostou, a naučíme se je poznávat. Prozkoumáme jejich hmyzí a rostlinné sousedy a vysvětlíme si, proč jsou si navzájem se stromem užiteční. A nakonec vyrobíme domeček pro škvora a vysvětlíme si, k čemu slouží.

E. PŘÍRODA FARMAŘÍ aneb proč nepotřebujeme (a nechceme) na farmě chemii

3.-5. tř. ZŠ; 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
září – říjen; duben – červen

Existuje v přírodě plevel? A co jsou to pesticidy, herbicidy, fungicidy? My na farmě chemii nechceme, ale potřebujeme kopřivy a velký sud, hromadu kamenů, staré dřevo, hospodářská zvířata, budky, krmítka a kompost. Vysvětlíme si, k čemu tohle všechno na farmě slouží a jak tím podporujeme vzájemné vztahy v přírodě a rovnováhu. Ukážeme si koloběh živin na farmě, kde všechno má svůj účel a užitek.