Výukové cíle a programy

Kromě výuky pracovních činností spojených s ekologickou formou zahradničení, péčí o půdu, údržbou zahrady, starostí o domácí zvířata je možno farmu využívat k výuce přírodopisu, biologie, prvouky, pro environmentální programy, ale také na hodiny matematiky, českého jazyka či výtvarné a pracovní výchovy.

Ukázky výukových programů

Pro naše žáky i zájemce z ostatních mateřských a základních škol i víceletých gymnázií  nabízíme několik výukových programů přizpůsobených věku dětí, ročnímu období i obsahu výuky v jednotlivých ročnících ZŠ . Je možno také program sestavit na míru vzdělávacích potřeb konkrétní školy či třídy. V případě zájmu se obraťte na koordinátorku programů.

 

Obvyklý počet dětí v jedné výukové skupině je, podle věku 20-25. Požadujeme doprovod minimálně jednoho pedagoga na 10 žáků. Zodpovědnost za žáky nese plně pedagogický doprovod, zaměstnanci farmy odpovídají pouze za výukový program.
Prosíme zohledněte, že program probíhá venku a podle aktuálního počasí doporučte žákům vhodné venkovní oblečení na práci a delší pobyt venku.

Cena programu

Cena za jedno dítě/žáka je obvykle 60,- Kč v závislosti na délce programu. Pedagogický doprovod zdarma. Cena prohlídky farmy bez výukového programu je 40,- Kč na žáka.

Cena zahrnuje lektorský program včetně podpůrných materiálů a slouží k podpoře provozu farmy. Podle aktuální sezóny si děti podle zvoleného programu odnesou z farmy malou výslužku.

 

Programy probíhají v sezóně vždy od dubna do června a od září do listopadu.

A. KRÁLOVNA ŽÍŽALA  aneb půda, základ života

MŠ; 1.-5. třídy ZŠ
Co je půda a kde se vzala? Kdo ji k životu potřebuje a kdo v ní navíc i žije? Prozkoumáme z čeho se půda skládá. více…

Jak půda vzniká a proč je pro zahradníka důležitá její kvalita. Prozkoumáme záhadnou živou hromadu zvanou kompost a řekneme si, proč je srdcem zahrady. V závěru se seznámíme s obyvatelkami žížalária (odborně vermikompostéru).

B. VSTÁVEJ SEMÍNKO, HO-LA-LA aneb cesta od semínka k rostlince

MŠ; 1.-5. třídy ZŠ
Je v žaludu celý strom? Co všechno potřebuje semínko, aby mohlo vyklíčit a rostlinka růst? více…

Odkud se semínka vlastně berou, jak cestují, kam a proč? Společně prozkoumáme tajemství klíčení a naučíme se, jak semínko správně zasít a starat se o něj. Nakonec si povíme něco o starém umění semenaření, ukážeme si Semínkovnu a naučíme se semínka správně skladovat.

C. MRKEV MÁ RÁDA CIBULI aneb vybíráme správné sousedy na záhon

MŠ; 1.-5. třídy ZŠ
Může mít opravdu mrkev ráda cibuli? Jak dlouhé kořínky má vlastně mrkev a jak dlouhé cibulka? více…

Povíme si, co je osevní plán a jak se tvoří. Ukážeme si přímo na záhonech farmy, co je to polykultura a proč není dobré pěstovat na záhonku jen jednu rostlinu stále dokola. Vysvětlíme si roli bylinek a květin mezi zeleninou. Ukážeme si, v čem všem lze  rostliny pěstovat a co je vyvýšený záhon.

D. SPOLEČENSTVO STROMU aneb proč nechce strom růst sám

MŠ; 1.-5. třídy ZŠ
Co myslíte, má strom na zahradě rád společnost? A bude spokojenější, pokud se o něj budeme starat? více…

Podíváme se společně, které stromy na farmě rostou, a naučíme se je poznávat. Prozkoumáme jejich hmyzí a rostlinné sousedy a vysvětlíme si, proč jsou si navzájem se stromem užiteční. A nakonec vyrobíme domeček pro škvora a vysvětlíme si, k čemu slouží.

E. SOUSEDÉ FARMÁŘE aneb kdo tady s námi žije a roste

1.-5. třídy ZŠ
Rozhlédneme se po okolí, kdo a co všechno v okolí farmy žije a roste, koho můžeme vidět na poli, v lese, jsou k užitku nebo farmáře ohrožují? více…

Hlodavci, bažanti, lesní zvěř ale také hmyz, včely a ptáci. Jak je poznáme, jaké zanechávají stopy, co o nich víme. Jaké rostliny v okolí farmy můžeme nalézt? Rostly zde odjakživa, vymizely některé? Můžeme toto společenstvo nějak chránit ?

F. STROMY A KEŘE aneb proč je potřeba sázet stromy

3.-5. třídy ZŠ; 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Jaké stromy můžeme vidět na farmě a v přilehlém lese, jaké je jejich stáří, jak to můžeme poznat, jaké druhy stromů a keřů tady odjakživa rostly. více…

Kam některé zmizely a odkud se vzaly ty nové. Jaký je další přínos stromů pro přírodu, farmu, zvířata a člověka? Jaký mnohostranný užitek má dřevo?  Víte, co je to uhlíková stopa a jak si ji můžeme vykoupit? Heslo dnešních ochránců přírody zní: Sázejme stromy!

G. PŘÍRODA FARMAŘÍ aneb proč nepotřebujeme na farmě chemii

3.-5. třídy ZŠ; 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Existuje v přírodě plevel? A co jsou to pesticidy, herbicidy, fungicidy? My na farmě chemii nechceme. více…

Ale potřebujeme kopřivy a velký sud, hromadu kamenů, staré dřevo, hospodářská zvířata, budky, krmítka a kompost. Vysvětlíme si, k čemu tohle všechno na farmě slouží a jak tím podporujeme vzájemné vztahy v přírodě a rovnováhu. Ukážeme si koloběh živin na farmě, kde všechno má svůj účel a užitek.

H. VODA – co dodat….

3.-5. třídy ZŠ; 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Víte, co je to malý vodní cyklus a proč je důležitý? Jak může farmář nebo zahradník ovlivnit koloběh vody? více…

Vysvětlíme si důležitost vody pro hospodářský život. Ukážeme si jednoduché triky, kterými vodu na pozemku zadržet a jak s ní hospodařit. Naučíme se správně číst srážkoměr a také správný způsob zálivky plodin na farmě.

I. ZVÍŘATA NA FARMĚ aneb koloběh života a živin

2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Proč je kráva důležitá i pro vegetariána? Jaký je rozdíl mezi chlévskou mrvou a kravským hnojem? více…

Co potřebují k životu slepice, kachny, kozy a nebo jehňata? Život hospodářských zvířat je provázán s celkovým koloběhem živin na farmě a také s ročními obdobími. Vysvětlíme si, jak vše do sebe zapadá. Vyzkoušíme si správnou péči o jejich potřeby.

J. NÁŘADÍ aneb fyzika a taky posilovna na poli

2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií
Kolik druhů zahradního nářadí znáte? Umíte je použít na vhodný druh práce, správně držet a správně odložit? více…

Dozvíte se, jak vypadá plečka, ale také proč se jedna okopávka záhonu rovná půlhodině v posilovně. Na triceps jsou nejlepší vidle, na zádové svaly hrábě a na ramena kosa! A samozřejmě si také vysvětlíme, na jakých fyzikálních zákonitostech některé nástroje zahradníka fungují.

K. LAND ART aneb umění v přírodě a příroda v umění

pro všechny věkové kategorie
Na farmu se můžeme dívat i jinak, jako na ateliér a galerii pod otevřeným nebem. více…

Můžeme malovat, tvořit, a to i bez štětce a barev, omezeni jsme jen svou fantazií. Využijeme vše, co najdeme na farmě a v okolí, abychom vytvořili originální umělecká díla a 3D objekty.