Testy školní zralosti

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se první skupinka předškolních děti z naší MŠ Magic Hill zúčastní testů školní zralosti. Další termíny budou 16.1, 23. 1. a 6. 2. 2018 –rozpis najdete na nástěnce ve školce.

Diagnostiku školní připravenosti provede v dopoledních hodinách v budově MŠ školní psycholožka PhDr. Iveta Míková prostřednictvím standardizovaných testů a individuálních činností.

Individuální schůzky rodičů s PhDr. Ivetou Míkovou budou probíhat podle rozpisu na nástěnce v odpoledních hodinách v naší Mateřské škole Magic Hill.

Zapište se prosím (podle toho, ve kterém termínu se bude Vaše dítě testů školních zralostí účastnit – to je určeno mateřskou školou), na konkrétní čas na individuální konzultaci ohledně výsledků.

Rozpis časů najdete také na nástěnce. Respektujte prosím uvedené časy.