Jak nás vidí andělé

Divadelní představení s vánoční tématikou je určené pro děti ze Žluté skupinky a přípravné Nulté třídy a bude se konat v dopoledních hodinách v budově naší základní školy.