Školní vzdělávací program

IMG_3099

Kurikulum – vlastní vzdělávací program školy Magic Hill vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je upraven pro koncepci česko-anglické výuky, v jejíchž intencích se škola profiluje na výuku anglického jazyka. Hned od první třídy nabízíme výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce, anglický jazyk jako klasický vyučovací předmět a anglický konverzační klub.

Sledujeme moderní trendy ve výuce, vycházíme z didaktických zásad kritického myšlení, definic dovedností pro 21. století (Microsoft 21st Century Learning design), vyučujeme Matematiku metodou profesora Hejného. Psací písmo učíme metodou Comenia Script. Čtení vyučujeme genetickou metodou.

Osou vyučování je tzv. tematická výuka. Vychází z ústředního měsíčního tématu, které se dále prolíná různými vyučovacími předměty a rozpracované do dílčích podtémat se realizuje v nejrůznějších úkolech a aktivitách. Důležitou složkou výuky a života školy jsou také celoškolní projekty umožňující spolupráci napříč ročníky, prolínání různých témat do výuky, vzájemné vrstevnické učení a posilování sociálních kompetencí žáků.

Využíváme moderní a různorodé metody výuky a komunikace s žáky – práce na projektech, problémová výuka, skupinové práce, diskuse, osobní presentace žáků, vzájemné učení. Škola je vybavena potřebnou IT technikou, kterou zařazujeme do výuky pravidelně od nejnižších ročníků, samozřejmostí jsou interaktivní tabule ve všech učebnách, přístup na internet, vybavení tříd notebooky a tablety.

Žáky hodnotíme slovně, vedeme je rovněž k sebehodnocení vlastní práce a stanovování cílů. Žáci si v průběhu vzdělávání v naší škole tvoří portfolio – složku prací dokladující jejich pokrok a výsledky vzdělávání.

Bára a Juli Honza a MatoušIMG_6632

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím