První stupeň ZŠ

První stupeň ZŠ

Jsme česko-anglická základní devítiletá škola s malým počtem žáků umožňující individualizovaný přístup. Počet žáků ve třídě na prvním stupni ZŠ je obvykle 15. V Říčanech působíme již od roku 2006 jako vůbec první základní škola svého druhu v celé oblasti Prahy východ.

Prostředí naší školy je otevřené, přátelské a podnětné, žáci jsou k učení motivováni. Jde nám o to, aby se děti ve škole cítily dobře, škola pro ně nebyla zdrojem obav či strachu, a aby každý žák v procesu učení dosahoval svého studijního maxima.

Do výuky zařazujeme moderní metody učení, jsme pilotní partnerská škola společnosti Microsoft a jejího projektu 21st Century Learning Design. Ve výuce vycházíme ze zásad didaktického proudu Čtením a pasním ke kritickému myšlení. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK Praha, součástí spolupráce jsou praxe studentů, návštěvy odborníků.

Pravidelně také prověřujeme výsledky vzdělávání, dlouhodobě dosahujeme nadprůměrných výsledků ve srovnávacích testech (Kalibro) a mezinárodních zkouškách (YLE Cambridge tests). Jsme nositeli značky Microsoft Innovative Educator Expert. Škola pravidelně prochází inspekčními návštěvami. Opakovaně jsme hodnoceni kladně Českou školní inspekcí s výsledkem Příklad dobré praxe.

Žáci, kteří se v 5. ročníku hlásí na víceletá gymnázia, mají 100% úspěšnost při přijímacím řízení a úspěšně pokračují ve studiu na vybraných školách. Při výběru vhodného víceletého gymnázia pro naše žáky spolupracujeme s vybranými školami a individuálně, dle možností a potřeb každého žáka, doporučujeme vhodný typ školy.

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťujeme individuální testy studijních předpokladů našich žáků. Podle nároků škol také žáky připravujeme ke složení přijímacích zkoušek. Organizujeme samostatný kurz Učební strategie a příprava na přijímací zkoušky, zaměřený na kvalitní přípravu žáků na úspěšné splnění podmínek přijímacích řízení a následné zvládnutí nároků studia na gymnáziu.

Systém výuky a přípravy na naší škole umožňuje našim absolventům bezproblémovou a úspěšnou adaptaci na požadavky studia na víceletých gymnáziích.

Zároveň nabízíme od školního roku 2016/2017 možnost pokračovat na druhém stupni základní školy pro žáky 5. tříd naší školy i žáky, kteří budou mít zájem o přestup po ukončení prvního stupně základní školy.

Co je nového?

Žádné akce nejsou v kalendáři dostupné

British council
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Microsoft PIL
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Microsoft Innovative Educator Expert
Na Zemi
Pedagogická fakulta
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím