Mateřská škola

Mateřská škola

Jsme česko-anglická soukromá mateřská škola, která vznikla jako vůbec první svého druhu v celé oblasti Prahy východ. Od roku 2004 nabízíme kvalitní předškolní přípravu, výuku angličtiny s rodilými mluvčími jako běžnou součást dne, bohatý program, individuální přístup k dětem i rodičům, přátelské prostředí školky rodinného typu.

Do školky přijímáme děti již od 2,5 let věku (po dohodě také od 2 let), ve třídách jsou děti věkově rozdělené, v každé skupince je 12 – 14 dětí. Děti tak mají možnost rozvíjet se adekvátně svým věkovým možnostem. Naopak při spontánních hrách a během volných aktivit či na výletech se děti setkávají také s kamarády mladšími a staršími, aby se rozvíjely jejich sociální dovednosti a komunikace s vrstevníky. Děti mají možnost učit se od sebe navzájem.

V každé třídě pracují 2 stálí učitelé – česká učitelka a anglická učitelka-rodilá mluvčí, děti tak mají možnost přirozeně vnímat dvojjazyčnost prostředí a malý počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup k dětem a respektování osobnosti každého dítěte, jeho možností a potřeb. Náš přístup je nedirektivní, snažíme se vytvářet příjemné prostředí založené na důvěře a vzájemném respektu, společně budovaných hranicích a jejich dodržování.

Na naši školku úzce navazuje základní škola Magic Hill. Děti tak mají unikátní možnost pokračovat v blízké koncepci výuky, na kterou jsou zvyklé z prostředí školky. Odborně vedenou předškolní přípravou dosahujeme u předškoláků výborných výsledků v připravenosti na základní školu. Spolupracujeme se školní psycholožkou. Děti procházejí testy školní zralosti tak, aby do školky vstupovaly nejen dobře připravené ale i sociálně zralé a schopné samostatné práce v základní škole.

Českou školní inspekcí jsme hodnoceni jako školka, která přispívá ke kvalitní připravenosti dětí na přechod do vyššího stupně vzdělávání (kompletní zpráva zde).

V naší práci je nejdůležitější, aby se děti u nás cítily bezpečně, aby se do školky každý den těšily, a abychom, spolu s rodinou, přispívali k rozvoji osobnosti každého dítěte a jeho úplné připravenosti ke vstupu do základní školy.

Co je nového?

British council
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Microsoft PIL
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Microsoft Innovative Educator Expert
Na Zemi
Pedagogická fakulta
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím