Letní kemp

V letošním roce otevřeme 2 turnusy letního kempu, a to v termínu

od 17. 7. do 21.7. a od 24.7. do 28.7. 2017.

Zájemci se mohou i nadále hlásit prostřednictvím webové přihlášky, kterou najdete níže.

Přihlášené děti žádáme o úhradu ceny turnusu na účet školy: 5200019710/5500. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Snímek1 Snímek12

 

 

 

letak_a5_4_2017

Jméno příjmení (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Trvalé bydliště (vyžadováno)

Kontaktní telefon (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Zdravotní pojišťovna (vyžadováno)

Zdravotní omezení (vypište)

Adresa MŠ nebo ZŠ (vyžadováno)

Máme zájem o turnus/turnusy (vyžadováno)