ZŠ: Usborne Children’s Books Day

Ve čtvrtek 9. března 2017 proběhne ve školní knihovně Den anglické knihy, pro děti je připraven interaktivní workshop o anglických knihách, dále nabídka literatury ke čtení, v odpoledním čase je pro rodiče zajištěna možnost komentované prohlídky a nákupu vhodné literatury pro děti dle čtenářské úrovně.