ZŠ: Muzeum Říčany – Voda kolem nás

V úterý 4. dubna v dopoledních hodinách půjdou žáci 2.A a 2.B na vycházku „Voda kolem nás“ organizované Muzeem Říčany. Návrat do školy na oběd.