Oslava Dne Země v ZŠ

V měsíci dubnu probíhá celoškolní projekt v rámci oslav Dne Země pod názvem EARTearthH, který zahrnuje tyto kvality:

E = education

A = art

R = recycling

T = together

H = healthy planet.

V průběhu dubna se budeme zabývat ekologickými tématy a problematikou trvale udržitelného rozvoje. Celý projekt bude vrcholit mezinárodním Dnem Země, který si připomeneme ve čtvrtek 21. dubna.

P4220043 P4210034 P4210031 P4190023 P4180003 P4190004 P4190005 P4190011 P4190016

Navazujeme na tradici předchozích úspěšných ročníků, kdy žáci např. čistili Říčanský potok, převzali patronát nad parkem Antonína Švehly a osadili ho informačními cedulemi, řada z Vás se vloni aktivně zapojila do tvorby bannerů, které již opět zdobí přízemí naší školy. Projekt EARTH a letošní Den Země jsme založili na třech tématech:

  • 3R – reduce-reuse-recycle“ (kampaň na podporu třídění odpadu: znalost recyklovatelných materiálů a příslušných barev kontejnerů, návyk důsledného třídění, zhotovení funkčního výrobku z recyklovatelných obalů podle vlastní fantazie;
  • seed bombs“ (podpora biodiverzity: žáci se seznámí s významem pojmu, uhnětou cca 500 koulí ze smíchané zeminy a lučních semen, které opatří informačním letákem a distribuují lidem po Říčanech;
  • Earth patrols“  (šetrná spotřeba: žáci se prostřídají ve funkci ekologických hlídek, které – vybaveny zvláštním odznakem – budou každou přestávku kontrolovat, zda se ve třídách zbytečně nesvítí, neplýtvá vodou, třídí odpad do příslušných kontejnerů, dále zda se ve školní jídelně neplýtvá jídlem a rovněž zda učitelé zbytečně mnoho nekopírují).

 

Vlastní Den Země oslavíme ve čtvrtek 21.4. Čeká nás skype do zahraničí, 2 různé workshopy, práce v parku (natírání laviček, výměna poničených cedulí atd.) a odpoledne rozdávání koulí po městě.