MŠ: Testy školní zralosti

Pro děti z předškolních tříd budou v prosince probíhat Testy školní zralosti. Děti se jich účastní na základě písemného souhlasu rodiče. Výsledky testu slouží jako doporučení pro nástup do 1. třídy základní školy případně pro odklad školní docházky. Více informací získáte u učitelů.