Application form

Pro registraci a reservaci místa vyplňte a odešlete přihlášku včetně požadavku na typ docházky. Je možno vybrat z jednotlivých variant či sjednat docházku zcela individuálně. V případě dostatečné kapacity přihlášku obratem potvrdíme a odešleme vám instrukce pro závaznou registraci místa.

Jméno dítěte (vyžadováno)

Druh docházky

Trvalé bydliště dítěte (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Rodné číslo dítěte (vyžadováno)

Zdravotní pojišťovna dítěte (vyžadováno)

Jméno matky (vyžadováno)

Telefon matky (vyžadováno)

Email matky (vyžadováno)

Jméno otce (vyžadováno)

Telefon otce (vyžadováno)

Email otce (vyžadováno)

Vaše zpráva