Vzdělávací plán

IMG_4320Kurikulum – vlastní vzdělávací program školy Magic Hill vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Program je upraven pro koncepci česko-anglické výuky, v jejíchž intencích se škola zaměřuje na výuku anglického jazyka. Hned od první třídy nabízíme výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce, anglický jazyk jako klasický vyučovací předmět a anglický konverzační klub.

Naše škola zaměřuje koncepci 2. stupně základního vzdělávání na kvalitní a smysluplné vzdělávání s ohledem na budoucnost všech žáků. Pojetí 2. stupně je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. Věk žáků umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty.

Navazujeme na kvalitní výuku na našem 1. stupni, kterou rozšíříme o přírodovědní, humanitně – historický a kulturně – osobnostní směr rozvoje našich žáků. Ve výuce pokračujeme s pojetím tematické výuky rozvíjené na společných mezipředmětových projektech. Zastřešující témata jsou definována pro celý druhý stupeň a postupně obohacována a rozvíjená v jednotlivých ročnících. Aplikujeme moderní metody výuky, jako partnerská škola projektu Microsoft 21st Century Learning Design rozvíjíme dovednosti žáků pro 21. století.

V přírodovědní koncepci se nadále držíme strategie výuky matematiky v souvislostech a s důrazem na logické uvažování a samostatnou aplikaci znalostí. Výuka dalších předmětů jako např. přírodovědy či hospodářského zeměpisu bude vyučována v souvislostech a s využitím všech moderních metod výuky a zdrojů, samozřejmostí jsou odborné semináře, práce v terénu, spolupráce s odborníky a institucemi z praxe. Větev humanitní a jazyková bude zahrnovat také výuku v anglickém jazyce s rodilými mluvčími, kromě výuky angličtiny jako druhého cizího jazyka a anglické literatury, budeme v tomto jazyce vést i semináře a vyučovat vybrané odborné předměty.

Druhým cizím jazykem bude španělština, která bude vyučována jako cizí jazyk a také v odborných seminářích se zaměřením na reálie španělsky hovořících zemí. Oblast kulturní a osobnostní zahrnuje nejen příležitosti ke kreativnímu rozvoji žáků ale také budování dostatečného přehledu v oblasti kultury a umění. Součástí vzdělávací koncepce bude i dostatek volitelných seminářů.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím