Druhý stupeň ZŠ

Druhý stupeň ZŠ

Jsme česko-anglická základní devítiletá škola s malým počtem žáků ve třídách umožňující individualizovaný přístup. Počet žáků ve třídě je na druhém stupni ZŠ 25. V Říčanech působíme již od roku 2006 jako vůbec první základní škola svého druhu v celé oblasti Prahy východ.

Naše škola nabízí moderní podnětné prostředí, filosofe školy je společná pro 1. i 2. stupeň. Žáci mají možnost sdílet nedirektivní partnerský přístup, prostředí založené na dobrých vztazích, spolupráci a vzájemném respektu.

Cílem výuky na 2. stupni naší školy je kvalitní vzdělávání s maximálními nároky na individuální schopnosti každého žáka tak, aby absolventi měli možnost úspěšně pokračovat ve studiu na gymnáziu či odborné střední škole a zároveň, aby studiem na druhém stupni naší školy, získali i potřebné praktické dovednosti pro budoucí profesní i osobní život.

Naše škola se zásadně profiluje jako škola, která aplikuje moderní metody výuky do svého systému, důraz klademe na kvalitní sbor pedagogů, kteří jsou odborníky nejen v příslušném oboru, ale zároveň mají přesah do praxe a metody výuky obohacují o pohled z vnějšího světa. Jsme partnerská škola společnosti Microsoft a jejího projektu 21st Century Learning Design.

Naše zkušenosti hovoří o tom, že současný tlak na přechod žáků 5. tříd na víceletá gymnázia nemusí být vždy žádoucí. Žáci s prokazatelným studijním potenciálem a studijní zralostí by zcela jistě měli přecházet na vhodná víceletá gymnázia již v 5. třídě. Naproti tomu žáci, u kterých lze sledovat studijní potenciál, ale v 5. třídě základní školy ještě nedosahují potřebné zralosti k samostatné studijní práci, by měli mít možnost pokračovat na kvalitním druhém stupni ZŠ. Přechod na víceletá gymnázia by měl být vždy veden rozhodnutím o budoucím směřování žáka a nikoliv jen strachem ze setrvání na „vyprázdněném“ druhém stupni.

Pro tyto žáky a žákyně nabízíme jako kvalitní alternativu víceletým gymnáziím druhý stupeň naší základní školy.

Co je nového?

Žádné akce nejsou v kalendáři dostupné

British council
Česko mluví o vzdělání
Kritické myšlení
Microsoft PIL
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Microsoft Innovative Educator Expert
Na Zemi
Pedagogická fakulta
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím